Oko

Vodní kanály v Amsterodamu

Vodní kanál v Amsterodamu
Vodní kanály v Amsterodamu

Nizozemské hlavní město Amsterodam je protkáno hustou sítí vodních kanálů. V turistických průvodcích se uvádí, že jich je šedesát a že se přes ně klene více než 550 větších i menších mostů. Není divu, vždyť toto starobylé nizozemské město bylo počátkem 13. století založeno doslova "na vodě", v bažinaté deltě řeky Amstel. Ostatně, i jeho dnešní název je toho připomínkou. Dávná rybářská osada se rozrůstala a v roce 1282 se o ní píše jako o Amstelredammu, což prý znamenalo "vesnice lidí bydlících u řeky Amstel". Že to neměli zdejší lidé při stavbě města jednoduché, dokazuje i to, že téměř celý střed starého města spočívá na desetitisících pilotů zatlučených do země, která zde bývala bažinou a vodním dnem. Po dnešních kanálech jezdí vyhlídkové lodě i malé čluny s turisty a porůznu jsou zde zakotveny stovky soukromých plavidel.


Další články

Opatovický kanál patří mezi vezi význačné památky vodního stavitelství ve východních Čechách.
Čaj je potěcha smyslů.
Mlha a způsoby jejího vzniku.
Vitamin C, okolo kterého vznikla v minulosti celá řada mýtů.
Mlýnské kameny byly používány v mlýnech vznikajících podél vodních toků.
Rakytník řešetlákový obsahuje v hojné míře vitamin C.
Koupel je pro člověka čas odpočinku i očisty těla.
Větrné mlýny na severu Německa
Svatý grál je kalich, který se stal součástí evropské mytologie.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Koga - obchodní loď středověké hansy.
Naši vodní a brodiví ptáci
Kokosová palma je pro obyvatele tropického pásma důležitou rostlinou.

Osobní námořní lodě jsou poháněné silou páry i dieselovými motory.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů