Oko

Větrné mlýny na severu Německa

Větrný mlýn Kottmarsdorf
Větrné mlýny stojí zpravidla na nevysoké vyvýšenině.

Při cestě rovinatými oblastmi severního Německa můžete na mnohých místech narazit na větrné mlýny. Stojí zpravidla na nevysoké vyvýšenině, někde i poblíž obcí jako strážci širokého okolí. U našich sousedů se jich dochovaly desítky, a pokud se u některého z nich zastavíte, najdete i odpověď na otázku, co s větrnými mlýny dnes. Tyto mlýny, u nichž se dochovalo i původní vnitřní vybavení, slouží jako technické památky, dokumentující historickou technologii zpracování obilí, a současně jako pomníky řemeslné dovednosti řemeslníků, zejména tesařů, před sto až dvěma sty lety. Řada mlýnů, zejména zděných v oblasti Meklenburska, byla přebudována na stylové restaurace, jiné jsou využívány jako rekreační objekty, ovšem s podmínkou, že jejich úpravy nenaruší původní charakter a podobu stavby. Takže mezi větrnými mlýny nalezneme i mlýn, který je využíván jako ateliér malíře, nebo mlýn, v němž je klubovna sportovního oddílu. Na snímku je vzácně dochovaný větrný mlýn sloupového typu u obce Kottmarsdorf nedaleko od českých hranic v oblasti Varnsdorfu. Dochoval se i s vnitřním zařízením a je chráněnou technickou památkou.


Další články

Trajekty na Baltu převážejí auta i železniční vagony.
Historické zemědělské stroje
Těstoviny patří mezi tradiční recepty italské kuchyně.
Mrtvé moře se nalézá na Blízkém východě.
Bezpečnostní zámky dveří a jejich jednotlivé druhy.
Kruhy v obilí jsou zajímavým fenoménem.
Kokosová palma je důležitou kulturní rostlinou tropického pásma.

Při cestě rovinatými oblastmi severního Německa můžete na mnohých místech narazit na větrné mlýny.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů