Oko

Rozhlas a Marconi

Dnes si již život bez rozhlasového přijímače dokáže představit jen málokdo. Tento běžný a každodenně používaný přístroj je dílem italského fyzika Guglielma Marconiho. Začátky výzkumu, který vedl k jeho vynálezu, se však datují do roku 1888, kdy německý fyzik Heinrich Hertz svými pokusy dokázal existenci rádiových elektromagnetických vln, které umožnily bezdrátové spojení.

Marconi
Guglielmo Marconi se svým přístrojem pro bezdrátové spojení.

Jednoho prosincového odpoledne roku 1894 dvacetiletý Guglielmo Marconi pyšně předvedl matce svůj nejnovější vynález. Když vyslal ze stolu v jednou koutě místnosti sdělení v morseovce, ozval se v druhém koutě zvonek, který nebyl napojen na dráty. Tak se zrodila bezdrátová telegrafie. Mladý samouk přišel před několika měsíci při čtení nekrologu k úmrtí Heinricha Hertze na existenci rádiových elektromagnetických vln a uvědomil si, že by bylo možné je využít při přenosu informací. Zanedlouho se mu podařilo prodloužit vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem a rozšířit tak možnosti vysílání zpráv.

Heinrich Hertz dokázal existenci rádiových elektromagnetických vln už v roce 1888. Zjistil, že mezi dvěma spirálami drátu umístěného ve vzdálenosti jednoho metru od oscilátoru přeskakují jiskry. O rok později se britský fyzik Oliver Lodge pokusil jeden elektrický obvod rozkmitat a frekvenci druhého, umístěného poblíž naladit tak, aby na tento kmitající systém rezonoval. Měl úspěch.

Marconi, který prováděl pokusy v sýpce přestavěné na laboratoř, byl nakonec první, kdo toto vlnění prakticky využil v radiotelegrafii, která zprvu našla uplatnění při výměně zpráv mezi loděmi na moři a majáky na pevnině.

Když byly vyvinuty výkonnější vysílače a citlivější přijímače, přišel Marconi na to, jak Lodgeovy myšlenky využít v praxi. To byl poslední krok k ladění frekvencí a k moderní rádiové komunikaci.

Marconiho patent číslo 7777

Ve dvaadvaceti letech měl Marconi za sebou pokusy s rezonujícími obvody, na které získal 26. dubna roku 1900 světově proslavený patent číslo 7777. O rok později dosáhl historického úspěchu, když se mu podařilo vyslat zprávu přes Atlantik. Řada lidí byla tímto objevem zaskočena a překvapena, protože si nedokázala vysvětlit, jak je možné, že rádiové vlny překročí horizont a sledují zahnutí zemského povrchu. místo aby pokračovaly v přímém směru. V roce 1910, už jako nositel Nobelovy ceny za fyziku, přijímal Marconi v Buenos Aires zprávy z Irska a v roce 1918 překonal rádiový signál dokonce vzdálenost mezi Anglií a Austrálií.

Rozhlasové vysílání

Tehdy ještě neexistovalo skutečné rozhlasové vysílání a služeb bezdrátové telegrafie využívaly především posádky lodí, které se díky ní dokázaly spojit s přístavy. V roce 1906 vynalezl Lee De Forest triodu, která umožnila snadný přenos slova i hudby. Do roku 1917 se prováděly pokusy a radiovysílání bylo převážně doménou fanoušků. Po skončení první světové války se rozhlasové vysílání začalo rozvíjet, ale rozmachu dosáhlo až ve třicátých letech. k vývoji rozhlasového vysílání přispělo v oněch letech mnoho vynálezců, nejdůležitějším však byl Marconi. V den jeho smrti roku 1937 přerušily všechny vysílače světa na dvě minuty svá vysílání.


Další články

Islandský lišejník pukléřka islandská povzbuzuje činnost zažívacího traktu a působí protizánětlivě.
Parníky na Atlantiku při přeplavbě mezi kontinenty.
Ovčí vlna poskytuje kvalitní pružné a odolné vlákno.
Stavba lodí v Dánsku
Zvuky moře vydávané lidskou činností.
Javorový sirup je sladká pochoutka, kterou využívají některé recepty.
Mrtvé moře je jezero, jehož voda má vysoký obsah soli.
Pamukkale Turecko s turisticky atraktivními kaskádovými jezírky.
Asertivita v různých životních situacích.
Jak lidský mozek vnímá hudbu
Med v dějinách i na talíři.
Irské pivo Guinness se úspěšně vyváží do řady zemí světa.
Královna Alžběta I. Anglická byla nazývána panenskou královnou.
Velryby ve Středozemním moři kam připlouvají v letních měsících.
Nestárnoucí námořní majáky stále slouží při navigaci lodí.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů