Oko

Krokodýl čelnatý

Krokodýl čelnatý či krokodýl pralesní (Osteolaemus tetraspis) je jeden ze tří zástupců čeledi krokodýlovitých žijící v Africe.

Krokodýl čelnatý
Krokodýl čelnatý je také někdy nazýván krokodýl pralesní.

Krokodýl čelnatý je rozšířen v západní a střední Africe, kde obývá menší řeky, potoky, bažinatá místa a hlubší zarostlé tůňky. Vyskytuje se na jih od Sahary, zejména v severovýchodním Kongu. Nejhojnější se v povodí řeky Zaire. Zdržuje se s oblibou v husté vodní vegetaci, kde číhá na kořist, jíž se stávají především žáby, ryby a korýši. Mladí jedinci se živí převážně vodním hmyzem a pulci. krokodýl čelnatý je jedním z nejmenších druhů krokodýlů, dorůstá délky jen 1,5 metru, vzácně až 1,75 m. Od ostatních krokodýlů se na první pohled liší krátkou širokou tlamou a také tím, že má vytvořenou nosní přepážku a hnědou duhovku. Kostěné destičky má nejen na hřbetě, ale i na břiše. Mezi štítky zátylí a hřbetu je zřetelná mezera. Zbarvení dospělých jedinců je až černohnědé s černými skvrnami, mláďata jsou světle hnědá s černými skvrnami a širokými příčnými pásy. Samice klade na břehu do vyhrabaných děr nebo do hnízda z rostlinného materiálu 20 až 30 vajec, z nichž se mláďata líhnou po dvou měsících. Protože značnou část kořisti tvoří živočichové s tvrdými schránkami a pancíři (korýši a měkkýši), má krokodýl čelnatý zadní zuby v čelistech silné, se zploštělými korunkami.

Tento malý krokodýl má poměrně mnoho nepřátel. Patří mezi ně například varan nilský, ale také brodiví ptáci, kteří se snadno zmocňují mláďat zdržujících se na mělčinách. Také domorodci místy tyto plazy loví oštěpy.

krokodýl nilský, aligátor severoamerický, kajman brýlový, gaviál indický, krokodýl mořský


Další články

Čím se živí užovka obojková.
Sova pálená je jednou z našich nejhojnějších sov.
Černá díra je oblast prostoročasu, v němž je hodnota únikové rychlosti z této oblasti větší nebo rovna rychlosti světla ve vakuu.
Jedovaté žáby upozorňují případného predátora svým pestře barevným zbarvením.
Historie plazů byla bohatá a zajímavá.
Prehistoričtí vačnatci v dávné Austrálii.
Řeka Ganga je nejposvátnější řekou Indů.
Byla Byzantská říše dekadentní orientální země nebo kvetoucí stát?
Kudlanky - lovci v říši hmyzu.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů