Oko

Čím se živí užovka

Jaké potravě dává přednost užovka obojková, nejrozšířenější had, který žije na území České republiky.

Užovka obojková
Užovka obojková

Nejhojnějším hadem, který žije na území České republiky, je užovka obojková, kterou podle nápadných žlutých půlměsíčků za hlavou snadno rozeznají i sváteční návštěvníci přírody. I přesto, že je možné ji tak snadno poznat, doplácí tento obecně známý a nejedovatý had na lidskou surovost a často končí svůj život pod údery, které mu lidé zasadí. Užovka má totiž tu smůlu, že je aktivní ve dne, a proto se s lidmi setkává častěji než stejně hojná jedovatá zmije, živočich převážně noční.

Užovka však nemá na vybranou, je poměrně úzce specializována na denní druhy obojživelníků, živí se převážně žábami. Volba potravy úzce souvisí se životním prostředím, které užovka obývá, a s tím, jaké druhy obojživelníků žijí v blízkosti jejího sídliště. U rybníků a tekoucích vod loví užovky převážně skokany zelené a skřehotavé, na vlhkých loukách a v lesích skokany hnědé, ostronosé a štíhlé. V menším procentu tvoří potravu tohoto hada i čolci, kuňky nebo drobné rybky. Noční žáby - ropuchy a blatnice - se v potravě užovek vyskytují jen během jarního rozmnožování, kdy jsou čilé i ve dne, a navíc se stahují k vodě, kde užovky nejraději loví.

Přesto, že užovku obojkovou (Natrix natrix) bezpečně poznáme, můžeme i u tohoto hada pozorovat značnou proměnlivost barvy.


Další články

Jak hadi ztratili nohy
Čaj je potěcha chuti.
Hadí a plazí kůže, kterou pravidelně svlékají.
Med je lidem znám již odedávna.
Korovec jedovatý je jedovatý ještěr žijící v Severní Americe.
Javorový sirup je vyráběn z mízy kanadských javorů.
Zajíci nejsou hlodavci
Barvy ovlivňují lidské pocity a nálady.
Svatý grál a legendy, které ho obklopují.
Jedovaté žáby varují případného predátora svým pestrým zbarvením.
Historie střešní krytiny, která je stejně stará, jako stavitelství samo.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Šíření zvuku ve vodě
Strategické hry pomáhají proti stárnutí a rozvíjejí mentální schopnosti hráčů.
Magic the Gathering - příznivce hry Magic the Gathering lze po celém světě počítat na miliony.
Moucha domácí je věrný i když nevítaný společník člověka.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů