Oko

Krokodýl nilský

Krokodýl nilský (Crocodylus niloticus) je jeden z nejznámějších krokodýlů v Africe.

Krokodýl nilský
Krokodýl nilský

Krokodýl nilský patří k nejdéle známým a nejpopulárnějším krokodýlům. Již staří Egypťané mu věnovali velkou pozornost, a dokonce jej povýšili na božstvo. Obýval větší část Afriky kromě severních oblastí, Madagaskar a Seychelské ostrovy. Dříve žil dokonce i v Palestině, ale dnes byl tam i v severní části Nilu zcela vyhuben. I v jiných afrických řekách byly stavy tohoto druhu doslova zdecimovány. Krokodýl nilský neváhá plout i na širé moře, a tak osídluje i ostrůvky při pobřeží východní Afriky, ač jinak dává přednost sladké vodě. Dorůstá délky kolem pěti metrů a hmotnosti více než tunu. Dříve prý bývali jedinci ještě větší, ale ani kůže, ani kostry se z nich nedochovaly. samice klade do děr vyhrabaných v písku na břehu řek či jezer po 30 až 50 vejcích s pevnou skořápkou. Zdržuje se stále v blízkosti snůšky, a jakmile zaslechne kvákání mladých krokodýlků (ozývají se ještě ve vejcích), odhrabává písek, aby jim usnadnila opuštění hnízda. Mláďata se líhnou po osmi až devíti týdnech. Krokodýl nilský se živí především rybami, velcí jedinci se však příležitostně zmocňují i velkých savců, například antilop nebo domácích zvířat. Člověka napadá jen vzácně, v minulosti však některé kmeny používaly krokodýly k soudům a tak je navykli na lidské maso. Tito krokodýli se pak stávali obávanými lidožrouty.

Krokodýl nilský má mnoho nepřátel, kteří loví především mladé kusy - jsou to varani, marabuové i jiní čápi, volavky, promyky a další. Nejhoršími nepřáteli krokodýlů se však stali lidé, když přišla do módy krokodýlí kůže.

Krokodýl mořský


Další články

Albíni, bílá zvířata mají v přírodě jen malou šanci přežít.
Čaj je potěcha smyslů.
Písek různé barvy zrn.
Ptačí hnízda rozmanitých tvarů.
Javorový sirup je sladká pochoutka, kterou využívají některé recepty.
Barvy vyvolávají různé pocity.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů