Oko

Krokodýl mořský

Krokodýl mořský (Crocodylus porosus) je největší z dnes žijících krokodýlů a zároveň je v současnosti největším a nejmohutnějším plazem na světě.

Krokodýl mořský
Krokodýl mořský je největší dnes žijící krokodýl.

Krokodýl mořský je také znám pod jménem krokodýl pobřežní. Je rozšířen podél pobřeží severní Austrálie, na Nové Guineji, v Indonésii a odtud zasahuje až do jižní Indie, na Srí Lanku, na Filipíny a do Oceánie až k Fidži. Je to výtečný plavec, který snadno překonává i mořské úžiny. Udává se, že dovede překonat vzdálenost více než 1000 km po moři. Dospělí jedinci dosahují zpravidla délky 3,6 až 4,3 metry, ale představitelé tohoto druhu často dorůstají délky více než 8 metrů a největší jedinec, ulovený v Bengálsku v roce 1840, měřil 10,05 m a vážil více než tři tuny. Dospělosti a schopnosti rozmnožování dosáhne však krokodýl mořský, sotva doroste délky dvou a půl metru.

Samice klade 25 až 60 vajec, která zahrabává asi půl metru hluboko do bahnité půdy ve vzdálenosti asi 50 až 60 metrů od břehu toku nebo nádrže. Na snůšku navrší kupu listí, větví a bahna vysokou těměř metr a v průměru měřící 7 až 9 m. Toto obrovské hnízdo samice hlídá až do vylíhnutí mláďat, ukrytá v louži, kterou si vyhrabe ve vlhké půdě. Mláďata se z vajec zahřívaných tlejícím materiálem líhnou obvykle po dvou měsících (teplota v hnízdě bývá až 32 °C), v nepříznivých podmínkách až po pěti měsících. Matka střeží i vylíhlá mláďata, která měří kolem 25 cm, po několik dní. Mláďata se zprvu živí hmyzem, měkkýši a pulci, větší jedinci chytají ryby, obojživelníky, želvy a menší savce, obrovští mořští krokodýli loví vše živé včetně člověka. Jejich kořistí se stávají především savci, kteří se přicházejí napít, například klokani. Jejich značné rozšíření, největší ze všech krokodýlů, umožňuje jejich přizpůsobivost, žijí stejně ve sladké jako ve slané vodě.

Krokodýl nilský


Další články

Šíření zvuku ve vodě
Čaj je potěcha smyslů.
Písek se zrny různých tvarů.
Ptačí hnízda rozličných velikostí.
Mořské vlny jsou zdrojem energie pro Austrálii, které by mohly dodávat až deset procent potřebné energie.
Pitná voda z mořského dna může být zdrojem v pouštních oblastech.
Kolik váží čapí hnízdo

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů