Oko

Kolik váží čapí hnízdo

Čapí hnízdo může v průběhu doby dosáhnout hmotnosti pěti až deseti metrických centů.

Čapí hnízdo
Čapí hnízdo může dosáhnout hmotnosti pěti až deseti metrických centů.

Snad žádný z našich velkých volně žijících ptáků se netěší takové přízni jako čáp bílý (Ciconia ciconia). Přesto čápů ubývá, nejen u nás, ale všude na světě. Jejich ochrana se stala předmětem mezinárodní spolupráce. Příčinou úbytku jsou především změny v hospodářském využívání krajiny, zejména vysoušení mokřadů.

Původně byl čáp bíly obyvatelem lesnatých oblastí a hnízdil na stromech, jak je tomu občas ještě v lužních lesích. Dnes čáp hnízdí spíše v blízkém okolí lidských sídlišť, kde si hnízda buduje na střechách, vysokých komínech nebo na stromech v sousedství domů. A lidé mu při tom pomáhají umisťováním kol, různých dřevěných i železných konstrukcí, které slouží jako podklad pro jeho hnízda. Je to dokonce doloženo i na malbách starých evropských mistrů.

Samozřejmě že lidé měli při tom na mysli i ochranu svých staveb. Takové čapí hnízdo není vůbec lehké - během let dosáhne hmotnosti pěti až deseti metrických centů, tedy až jedné tuny! Ve svých hnízdech mívá čáp i podnájemníky - vrabce. Ti mohou časem svými hnízdními dutinami porušit stabilitu čapího hnízda natolik, že se - zejména po vydatných deštích - hnízdo zřítí. Pro čapí mláďata na hnízdě skončí taková havárie vždy tragicky.


Další články

Ptačí hnízda patří k nejzajímavějším ukázkám přírodní architektury.
Čaj je potěcha smyslů.
Kyselé deště a oteplování - souvislost těchto dvou fenoménů.
Naši vodní a brodiví ptáci

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů