Oko

Šíření zvuku ve vodě

Jaký je princip šíření zvuku ve vodě a odlišnosti od šíření zvuku ve vzduchu.

Zvuk se šíří vlnami, které jsou dopředu "tlačeny vodou či vzduchem. Čím vyšší je tlak, tím větší je energie vlny a tím silnější je nesený zvuk. Intenzita zvuku neboli hlasitost se vyjdřuje v decibelech. Škála je určena podobně jako na teploměru. Na rozdíl od Celsiovy stupnice však stupnice decibelů postupuje logaritmicky. Zvýšení hluku o tři decibely znamená přibližně dvojnásobnou intenzitu, šest decibelů znamená čtyřnásobné zvýšení, deset decibelů je desetinásobek.

Ve vodě se hlasitost určuje jinak než ve vzduchu. Pod hladinou moře je třeba odečíst 62 decibely, abychom dostali ekvivalent intenzity zvuku na souši.

Hlasitost závisí i na vzdálenosti zdroje zvuku. Hlasitost určitého objektu se totiž měří ve vzdálenosti jednoho metru. Zvukové vlny se však vzduchem šíří všemi směry, takže se vzdáleností hlasitost prudce klesá, po prvním kilometru o 60 decibelů. Ve vodě je to jinak. Zvuková vlna postupuje jen ve dvou směrech. "Zvukový kanál" se proto nese mnohem dále.

Zvukové vlny slábnou také tehdy, když molekuly vzduchu nebo vody absorbují jejich energii ve formě tepla. Vysokofrekvenční zvuky ztrácejí energii rychleji, protože molekuly vzduchu i vody přijímají jejich energii ochotněji než v případě nízkých frekvencí. Ve vodě proto platí, že absorpce vln s délkou pod jeden kilometr je zanedbatelná.


Další články

Zvuky moře - Přílišná hlasitost zvuků, které se šíří ve vodě světových moří může ohrožovat živočichy, kteří v nich žijí.
Voda je zdrojem života.
Mořské vlny jsou zdrojem energie pro Austrálii, které mohou dodávat až deset procent potřebné energie.
Písek zdrojem energie - Zvyšování cen ropy a energií obecně oživilo zájem o nové zdroje energie.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů