Oko

Mořské vlny jsou zdrojem energie pro Austrálii

Podle výsledků rozsáhlé studie by se v průběhu příštích 40 let mohlo v Austrálii získávat přibližně deset procent energie z mořských vln, což by umožnilo ulevit životnímu prostředí.

Mořská vlna
Mořské vlny jsou zdrojem energie pro Austrálii.

Australští odborníci vyvinuli hlubinné čerpadlo, které dokáže získávat elektřinu z mořských vln. Zda bude zdroj skutečně použitelný pro denní život, by mělo být jasné během několika příštích let. Výhoda vln jako zdroje energie spočívá v tom, že přicházejí stále, čímž dokáží zaručit spolehlivé a předvídatelné dodávky energie.

O elektrickou energii vyrobenou z mořských vln projevila zájem jedna z námořních základen australského námořnictva.


Další články

Islandský lišejník pukléřka islandská povzbuzuje činnost zažívacího traktu.
Mořské řasy kterých od mořskou hladinou roste téměř nevyčerpatelná zásoba.
Vlašské ořechy jsou zvláštní velmi vysokým obsahem antioxidantů v osemení - hnědé slupce jader.
Ovčí vlna je velmi ceněna.
Život bez bolesti zad a jak na to.
Písek zdrojem energie v energetické koncepci budoucnosti.
Prehistoričtí vačnatci kteří kdysi obývali Austrálii.
Tetování v historii několikrát proniklo do evropské kultury a dnes slaví návrat.
Plastové nákupní tašky - hrozba životnímu prostředí i v něm žijícím zvířatům.
Krysa a potkan, život v sousedství lidí kreré se stalo jejich nikou.
Mrtvé moře je jezero, jehož voda má vysokou salinitu.
Pamukkale Turecko je turisticky atraktivní místo.
Voda je zdrojem života.
Kambrijská exploze života byla dobou jeho dávného rozvoje.
Golfský proud přináší do Evropy mírné klima.
Cvičení Qi Gong (Čchi kung) - práce s energií v sobě spojuje tělesný pohyb a dotek poznání světa, který je výsledkem hry energií, sil a vlivů.
Pitná voda z mořského dna kde pramení mnohé její prameny.

Salinita mořské vody představuje obsah soli.
Vtip na téma jak se vyrábí elektřina.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů