Oko

Prehistoričtí vačnatci

Austrálie se stává rájem pro paleontology. Nedávno zde objevili fosilie nejrůznějších druhů dávných vačnatců. Rozmanitost jejich velikosti, tvarů a vlastností naplňuje vědce údivem.

Diprotodon australis
Diprotodon australis, největší dosud nalezený australský vačnatec.

Většina fosilií byla nalezena v sedimentech jeskyní v oblasti Nullarbor Plain. Překvapení vědcům připravila zejména lebka prehistorického klokana. Kromě řezáků zvláštně vytrčených dopředu je vybavena dvěma rohovitými výstupky nad očnicemi. Ačkoli jsou vačnatci skupina bohatá na roztodivné druhy, zvířata s rohy u nich dosud nikdo nezaznamenal.

Obři mezi vačnatci

Procoptodon goliath
Další prehistorický vačnatec, obří klokan Procoptodon goliath.

Rohatý klokan se podobal daleko více koze než svému dnešnímu příbuznému. Výstupky na hlavě mu zřejmě sloužily jako ochrana očí, když si pochutnával na trnitých keřích suché australské pláně. Podle stáří usazenin, v nichž byla lebka nalezena, odborníci odhadují, že žil přibližně před 500 až 200 tisíci let.

Kromě další lebky rohatého klokana vydaly jeskyně Nullarbor Plain mnoho paleontologických pokladů. Například úplnou kostru dávno vyhynulého masožravce Thylacoleo carnifex zvaného lev vačnatý. I přes svůj název není tento tvor nijak rodově spřízněný se současnými lvy či pantery, ačkoli jim zřejmě byl vzhledem podobný a vyrovnal se jim v loveckých schopnostech. Jeho kořistí možná býval i vačnatý tapír (Palorchestes azael) nebo hroch (Zygomaturus trilobus), který také patří k nálezům v australských jeskyních.

Někdy dosahovali prehistoričtí vačnatci neobyčejných rozměrů. Například obří klokan (Procoptodon goliath) měřil na délku tři metry, vážil nejméně dvě stě kilogramů a těžkou hlavu měl vybavenu mohutnými čelistmi. Největším dosud nalezeným australským vačnatcem je Diprotodon australis o hmotnosti více než dvě tuny. Vzhledem i stavbou těla má nejblíže k dnešní koale.

Soumrak vačnatců

Vačnatci se začali vyvíjet před sto miliony let. Rozšířili se po celé planetě, ale postupně byli vytlačováni většími placentárními savci a oblast jejich výskytu se omezila na dva izolované kontinety: Jižní Ameriku a Austrálii. Díky neexistující konkurenci mohli na těchto dvou místech vačnatci obsadit všechny ekologické niky a začali se diverzifikovat do velkého množství druhů, které byly někdy až podivuhodně podobné druhům placentárních savců na jiných světadílech.

V Jižní Americe například existoval vačnatý šavlozubý tygr, vzrůstem o něco menší než jeho placentární příbuzný ze severoamerického kontinentu, nebo vačnatí krtci.

Ani tento rozkvět neměl dlouhého trvání, přinejmenším v Jižní Americe. Když došlo ke spojení kontinentu se Severní Amerikou, přes Panamskou šíji začali směrem na jih migrovat placentární savci. Vačnatci žili až do té doby v bezproblémovém prostředí, byli proto menší a vůči placentárním savcům zranitelnější. V silné konkurenci postupně vymizeli.

Vačnatci v Austrálii

Obdobný scénář se opakoval i v Austrálii. Lidé si při svém příchodu na kontinent s sebou přivezli psy, kteří znovu zdivočeli a vyvinuli se z nich dingové. Právě oni byli jednou z příčin vyhynutí velkých australských vačnatců. Pouze na Tasmánii, ostrově málo obydleném, kde nebyli psi dingo, se udržel tasmánský vakovlk. Následoval osud zdejších domorodců, vyhlazených Evropany v průběhu devatenáctého století. Poslední tasmánský vakovlk uhynul v roce 1936. Za postupný úpadek a vymizení vačnatců v Austrálii nemohli jen psi dingo, ale mnohem dříve se začala projevovat i změna klimatických podmínek. Před patnácti miliony let se během několika následných dob ledových australské klima trvale změnilo. Začalo být suché a chladnější, což nastartovalo proces vymírání vačnatců.


Další články

Poklady nalezené na dně moří
Čaj
Kilogram
Lev indický je jediným asijským lvem.
Evoluce oka - Evoluce je schopna vytvářet i komplikované nástroje, pokud k tomu má dostatek času.

Austrálie je rájem paleontologů, kteří zde nedávno objevili fosilie rozmanitých druhů dávných vačnatců.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů