Oko

Jedovaté žáby

Jedovaté žáby upozorňují případného predátora svým pestře barevným zbarvením, že nejsou chutným soustem.

Jedovatá žábaJedovatá žába Dendrobates histrionicus

Červená, oranžová a žlutá, často v kombinaci s černou, v nepřehlédnutelné intenzitě, jsou v přírodě výstražnými barvami. Jsou zbarvením živočichů, kteří jsou sice malí a zdánlivě bezbranní, takže leckoho by mohli lákat jako chutné sousto, ale mají nějakou skrytou vlastnost, která je pro útočníka nepříjemná, například jedovaté žihadlo (vosy, včely, čmeláci), žahavé chlupy (housenky) nebo jejich tělo obsahuje jed (některé ryby, mloci, žáby a mnoho dalších).

Drobné elegantní žáby z čeledi Dendrobatidae, žijící v tropech Jižní a Střední Ameriky, ač nemají v tlamičce jediný jedový zub, na nohách dráp, o žihadlu ani nemluvě, patří mezi nejjedovatější tvory na Zemi a nosí patřičně pestré výstražné zbarvení.

Vzhledem tyto drobné, nejvýše 7 cm, ale většinou jen 20 mm dlouhé žabky připomínají rosničky - jsou lesklé, pěkně zbarvené a obratně šplhají a skáčou po stromech. Ve skutečnosti jsou však přibuzní ropuch a společné s nimi mají jedové žlázy, hojně roztroušené v pokožce. Jenže jedy ropuch, bufaginy a bufotoxiny, nejsou zdaleka tak účinné jako jedy jejich maličkých příbuzných. Žabka Phyllobates aurotaenia, dlouhá jen přibližně 25 mm, má ve své černé, žlutými nebo červenooranžovými skvrnami zdobené kůži dostatek jedu k usmrcení tisíce myší. Je to směs čtyř steroidních alkaloidů, z nichž nejúčinnější je batraxhotoxin, nebezpečný srdeční jed. Malé žabky z rodu Dendrobates vylučují zejména tzv. pumiliotoxiny, užívané jihoamerickými Indiány k výrobě šípových jedů (kurare). Působí ochrnutí svalů a nervové soustavy, zejména dýchacího centra. Oběť poraněná šípem hyne udušením nebo zástavou srdce. Žabka ovšem není žádný zabíječ. Má jed pro vlastní obranu a každého útočníka poctivě varuje svým výstražným zbarvením. Její jed zabíjí tehdy, dostane-li se do krve.

Ani příroda České republiky nepostrádá ukázku takového výstražného zbarvení. U nás ovšem smrtelně jedovaté "krátkohlavé" žáby nežijí, ale výstražné zbarvení užívají naše roztomilé kuňky, žabičky ozývající se smutným jednotvárným kuňkáním z každé větší louže. Jak kuňka obecná (Bombina bombina), tak kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) vylučují ze žlázek v kůži sekret, který dráždí sliznici i pokožku a má i schopnost rozkládat krvinky. jejich jed není člověku nebezpečný (ostatně ani jiným živočichům), způsobuje jen nepříjemný pocit, který útočníka jednou provždy od lovu kuněk odradí. Aby si dobře všiml, o koho jde, zaujímají polekané kuňky zvláštní pozici, při níž vystavují na odiv své pestré bříško, u kuňky obecné (také zvané ohnivá) opravdu ohnivě oranžové, u žlutobřichaté žluté.

Ne všechny jedovaté žáby dávají přednost pestrému varovnému zbarvení, například ropuchy sázejí spíše na nenápadnost. To proto, že vedou převážně noční život a v noci nejsou barvy příliš vidět. Ostatně většina nočních predátorů, například sovy, barvy nevnímá. Dny tráví v úkrytech, kde je těžko nalezneme. Naproti tomu pestré tropické žáby na stromech výstražné barvy opravdu potřebují.


Další články

Barvy vnímají různé kultury odlišnými způsoby.
Housenky mají někdy tělo pokryto jedovatými chlupy.
Čaj je potěcha smyslů.
Sovy v naší přírodě
Vitamin C a jeho přírodní zdroje.
Javorový sirup je získáván z mízy kanadských javorů.
Axolotl mexický je mlok, který objevil elixír mládí.
Antarktida - ledový kontinent.
Co prozradí zuby o složení potravy jejich majitele.
Svatý grál je kalich, ze kterého údajně při poslední večeři pil Ježíš Kristus.
Galapágy jsou ostrovy na první pohled nehostinné, přesto plné zvláštních forem života.
Virová hepatitida C je také nazývána tichou epidemií.
Golfský proud křispívá k mírnému klima Evropy.
Srdce je v naší kultuře hojně užívaným symbolem.
Moucha domácí je nezvaný společník, který doprovází člověka.
Magic the Gathering - za tajemstvím úspěchu této hry.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů