Oko

Antické město Kurion

Divadlo v antickém městě Kurion
Divadlo v antickém městě Kurion

Antické město Kurion se zachovalým amfiteátrem, Apollonovým chrámem, stadionem a zbytky několika vil s bohatou mozaikovou výzdobou je dokladem bohaté historie Kypru. Město založili achajští kolonisté z Argosu při jižním pobřeží ostrova v polovině pátého století před naším letopočtem.

Městské království Kurion

Jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť ostrova Kypr odkrylo kdysi důležité městské království Kurion (Kourion). Nachází se v nádherné poloze nad mořem poblíž přístavu Limasol. Téměř vše, co si mohou návštěvníci na vykopávkách prohlédnout, pochází z doby římské správy, i když dějiny Kurionu jsou mnohem starší. Nejstarší sídliště vzniklo patrně již v šestnáctém století před naším letopočtem za řeckých Dorů z Argosu.

Římané anektovali ostrov Kypr v roce 58 našeho letopočtu. Za nich prožíval Kurion vrchol své slávy. Odkryté základy rezidencí jsou důkazem, jak Římané Kurion zvelebovali, stavěli tam nové vznosné chrámy a paláce, divadlo, stadion a veřejné lázně s patřičným technickým zázemím. Za vlády Caesara a Antonia se dostal ostrov Kypr opět na čas pod nadvládu Egypťanů, protože jej oba zamilovaní vládcové opakovaně dávali darem egyptské královně Kleopatře.

O nesmírném bohatství svědčí i tzv. poklad z Kurionu nalezený v roce 1874. Sbírka drahocenných zlatých a stříbrných předmětů, které shromáždil americký konzul di Cesnola, je vystavena v Metropolitním muzeu v New Yorku.

Divadlo a stadion v antickém městě Kurion

Impozantní stavbu s půlkruhovým hledištěm a nádherným výhledem na moře i okolní krajinu postavili původně Řekové někdy ve druhém století před naším letopočtem z mohutných vápencových kvádrů. Pestře odění herci v maskách v něm hráli Euripidovy a Sofoklovy klasické tragédie i Aristofanovy komedie. Římané divadlo velkoryse přebudovali a doplnili stěnou na pozadí jeviště, která se bohužel nezachovala. Nechali také přistavět zdobné mramorové sloupy. Hlediště pojalo až 3500 diváků, kteří se bavili hlavně tehdy oblíbenou pantomimou a vodním baletem. Hrály se i divadelní hry, ve kterých vystupovaly ženy bez masek, což byl v té době velmi radikální počin. Ve třetím století našeho letopočtu sloužilo divadlo jako aréna. Do současnosti se zachovalo natolik, že každoročně ožívá divadelními představeními.

Již méně se zachoval běžecký stadion ve tvaru písmene U z druhého století našeho letopočtu. Až šest a půl tisíce diváků mohlo povzbuzovat soupeřící běžce, na stadionu se boxovalo, zápasilo a pořádaly se tam závody v hodu diskem a v hodu oštěpem.

Kurion - Apollonův Chrám

Necelý kilometr od stadionu v antickém městě Kurion je rozsáhlé archeologické naleziště se zbytky Apollonova Chrámu. Byl největším a nejdůležitějším náboženským centrem ostrova. Bůh Apollon považovaný za patrona věšteb, hudby, lukostřelby a rodinného krbu byl široce uctíván. Jsou mu zasvěceny stromy, především vavřín, myrta a palma. Odtud jeho přídomek Hylates - ochránce lesů. Chrám byl postaven v místech původní stavby z osmého století př.n.l. Kultovnímu prostoru se schodištěm, kam věřící přinášeli dary, dnes vévodí zrestaurované sloupy s nabatejskými hlavicemi. Strabon píše, že každý, kdo se odvážil dotknout oltáře v tomto chrámu určenému pouze Apollonovi, byl svržen z útesů v Kurionu do moře.

V areálu se nacházejí i pozůstatky raně křesťanské baziliky z pátého století. Patrně ji nechal postavit první kyperský biskup Zeno, který zastupoval ostrov na koncilu v Efesu v roce 431. Intenzivní vykopávky probíhají od roku 1994 a vědci očekávají, že by mohly potvrdit existenci Kurionu jako dávného umělého přístavu.

Kurion - Eustoliův komplex

Eustoliův komplex vznikl na základech stavby zničené zemětřesením ve čtvrtém století. Původně soukromá rezidence časem přeměněná na veřejné místo sloužící odpočinku s lázněmi, existovala až do sedmého století, kdy ji zničili Arabové. Celý komplex z vápencových bloků měl kolem třiceti místností, velké haly, vestibuly, přijímací sál, nádvoří s peristylem a zahradou s fontámami. Na podlahách se zachovaly v některých částech mozaiky doplněné symbolickými nápisy. Podle nich se dá soudit, že majitelé vyznávali křesťanství oficiálně uznané Milánským verdiktem v roce 313. Mnoho nálezů z této lokality je umístěno v archeologickém muzeu v nedaleké vesnici Episkopi - mramorová hlava bohyně Afrodity, symbolu ostrova, obětní figurky z terakoty nalezené v Apollonově chrámu, římská kašna z mramoru, ukázky keramiky z různých historických období. Dokonce i kostry mladé rodiny s dítětem, zřejmě oběti dávného zemětřesení. Kurion je cenným archeologickým nalezištěm, které usiluje o to, aby se v budoucnu stalo součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Historie ostrova Kypr


Další články

Uruk, Gilgamešovo město v Mezopotámii.
Turecké lázně hammam jsou ostrovy ryzího soukromí i místem, na kterém probíhá společenský život.
Mrtvé moře je jezero, jehož voda má vysoký obsah soli.
Ostrov Zanzibar býval obchodním centrem východoafrického pobřeží.
Muzeum hutnictví a výroby železa Blansko
Historické zemědělské stroje - vývoj zemědělských strojů v průběhu lidských dějin.
Svatý grál je kalich, který se stal součástí evropské kultury.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Starořecké lázně byly důležitou součástí života ve starém Řecku.
Gandhára bylo království ležící na území dnešního Pákistánu, kde se mísily prvky indického a řeckého umění.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Městské hradby španělského města Avila pocházejí z roku 1090.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů