Oko

Závody v balonovém létání

První soutěž v balonovém létání byla vypsána počátkem dvacátého století.

Balonové létání
Balonové závody mají řadu variant.

První doložený let balonu s lidskou posádkou se uskutečnil před více než dvěma sty lety. Od té doby se balony používaly jako atrakce, sloužily vědě i vojákům. O jejich sportovním využití nemohlo být dlouho ani řeči. První balonová spoutěž byla vypsána až počátkem dvacátého století americkým tiskovým magnátem Jamesem Gordonem Bennettem. Cílem závodníků bylo překonat co největší vzdálenost. Vítěz prvního ročníku v roce 1906 uletěl 647 km a největší vzdálenosti bylo dosaženo v roce 1912, kdy první závodník během 46hodinového letu překonal 2191 km. Do roku 1938 se mezi vítězi pravidelně střídali Američané (8x), Belgičané (7x) a Poláci (4x). Po přerušení způsobeném válkou se zdálo, že závody už nikdy obnoveny nebudou.

Stal se však pravý opak. Americký konstruktér Yost se vrátil k myšlence bratří Montgolfierů a zhotovil z nylonu a mylaru horkovzdušný balon. Už v roce 1962 se horkovzdušné balony začaly stavět ve velkých sériích. Obnovilo se i létání s balony plynovými. Horkovzdušné balony počtem převládají, stavba plynových balonů je totiž dražší, příprava k letu mnohem delší a cena náplně mnohem vyšší.

S renesancí balonového létání se znovu objevily i balonové závody. Začalo se pořádat mistrovství světa a Evropy. K nejatraktivnějším závodům patří přelety Alp a zimní Memoriál Andréeho ve Švédsku.

Švédský výzkumník Andrée využil starý návrh řízení balonu pomocí vlečných lan při svém letu k severnímu pólu. Kromě lan měl Andréeho balon i plachtu, která mu měla umožnit manévrovat s odchylkou až 30° od směru větru.

Pilot plynového balonu musí pečlivě hospodařit s pískem. Když je balon ve vzduchu bez zátěže, nemůže snížit rychlost klesání. Pak se někdy odřezává i koš, jak to známe z románu Julese Verna Tajuplný ostrov. Na slunci se plyn roztáhne a balon stoupá. Pilot musí plyn odpouštět. Když pak slunce zajde za mraky, každý gram zátěže na odhoz se hodí. Horkovzdušné balony se řídí jednodušeji: zapnutím hořáků balon stoupá, po vypnutí začne záhy klesat.

Balonové závody mají celou řadu variant. Těsně před startem určí pořadatelé cíl ve směru větru. První startující je na tom nejhůře, ostatní se mohou řídit podle něho. Nad cílem se většinou jen prolétne a shodí flera, aby při přistávání většího poštu balonů nedošlo ke kolizi. Létá se i na cíl zvolený pilotem, tam ovšem balón přistává. V tom případě má každý balon svého rozhodčího, který z auta, letadla nebo vrtulníku potvrzuje přistání. Někdy pořadatel určí cíl a piloti si volí místo startu. Létá se i hon na lišku, první balon v roli lišky dostane pětiminutový náskok, z jeho pronásledovatelů vítězí ten, kdo u "lišky" přistane nejblíže. Pořádá se i soutěž v tom, kdo se nejméně vzdálí od místa startu. Přitom piloti hledají v různých výškách vrstvy vzduchu s vhodným směrem proudění.

Všeobecným pravidlem je, že se koš balónu nesmí během závodu dotknout země. Jednou pořadatelé povolili styk se zemí, ale pilot nesměl opustit koš. Pilot proto vždy dosedl na zem, počkal na vhodný směr větru a několika přízemními skoky se dostal k cíli a zvítězil.

Mezi oběma světovými válkami existoval ještě jeden typ závodu. Říkalo je mu jumping. Pilot seděl pod miniaturním, přesně vyváženým balonem na prkénku jako na houpačce a vedle sebe měl nádobu s pískem. Během letu lopatičkou odsypával doslova zrnka písku. když přilétl k řece, odsypal špetku a řeku přeskočil. Když bylo v cestě stromořadí, odměřil špetku o něco větší. Závodilo se v délce překonané vzdálenosti.

Horkovzdušné balony se však využívají i jinak. V roce 1964 přelétl Angličan Smith balonem Afriku a ze své cesty natočil překrásný film. Od té doby se pořádají balonová safari pro turisty. Ve Francii funguje podobná atrakce pro obdivovatele historických památek a balon s kapacitou 32 osob je dlouho dopředu vyprodán.


Další články

Padák, jehož název je odvozen od slova parachute.
Pouštní písek zdrojem energie.
Vzdušné víry za letadlem ohrožují ostatní letící stroje.
Med je pochoutka, kterou lidé mlsají již od dávných dob.
Ostrov Zanzibar je perlou východního pobřeží Afriky.
Vodík je plyn, používaný, mimo jiné, při balonovém létání.
Střelný prach s sebou přinesl změny ve vojenské taktice.
Písek je sypká hmota, jejíž částečky jsou větší než jemný prach, ale menší než štěrk.
Rolls-Royce je víc než jen automobil.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů