Oko

Malíři Indiánů

George Catlin
George Catlin zachytil na svých obrazech podobu Indiánů a jejich zvyky.

Kromě osadníků, kteří Indiánům zabírali půdu, lovců a vojáků, se mezi původní americké obyvatele vydávali i lidé s opravdovým zájmem o jejich kulturu a zvyky. Byli to etnografové, uvědomující si již v polovině 19. století, že této zajímavé kultuře hrozí zánik, kteří se snažili zaznamenat o ní co nejvíce pro budoucí generace.

Společně s nimi vstupovali do neprobádaného vnitrozemí nadšení malíři, uchvácení nedotčenou divokou přírodou a volným životem Indiánů.

Z těchto neohrožených nadšenců, kteří jako první zobrazovali život Indiánů, je bezesporu nejvýznamnější George Catlin. Tento Američan procestoval v letech 1832-1836 celý Západ a Jihozápad a ve svých obrazech zachytil věrně život 33 kmenů z oblasti lesů a jezer a 46 kmenů prérijních. Vytvořil téměř 600 pláten a na mnoha z nich zachytil podobu Indiánů a jejich zvyky a obřady. V případě některých kmenů byl jediným umělcem, jemuž se to podařilo, neboť roku 1837 vyhynuly při velké epidemii neštovic řádící na Velkých pláních. Catlinovy obrazy posloužily jako předlohy k ilustracím jeho dvousvazkové knihy Dopisy a poznámky o zvycích a způsobu života severoamerických Indiánů. Ta se stala zdrojem inspirace pro malíře, kteří do těchto končin nikdy nezavítali. Catlin jako první popsal naleziště červeného kamene, z něhož Indiáni vyráběli hlavičky svých dýmek, a proto byl tento kámen na jeho počest pojmenován catlinit.

Na druhém místě připomeňme význačného švýcarského malíře Karla Bodmera. Jako 23letý se roku 1833 plavil s výpravou německého přírodovědce prince Maximiliána zu Wied proti proudu Missouri. Rok strávili spolu v divočině a Bodmer bohatě ilustroval princův deník. Později byla vydána i kniha o této cestě s Bodmerovými rytinami.

Pro nás je potěšitelné, že se mezi malíři Indiánů objevil i náš krajan Bohuslav Kroupa. V roce 1870 odjel do Kanady a přijal zde místo ilustrátora časopisu. V době stavby transkanadské železnice se zúčastnil jako reportér expedice kanadskou divočinou. V době zlaté horečky maloval obrazy zlatokopeckých táborů a také žil několik měsíců s Indiány. Kočovný kmen, s nímž se toulal horami a pouštěmi Nového Mexika a Arizony, patřil k Navahům. O svém osmiletém pobytu v Americe napsal knihu vydanou roku 1890 v Londýně.

Nejvýznamnějším představitelem současného amerického malířství spjatého s Indiány je Paul Dyck. Je někdy nazýván druhým Catlinem. Jeho jméno prozrazuje, že je potomkem slavného vlámského malíře. Své obrazy tvoří na svém ranči v Arizoně, když předtím pobýval mezi Indiány různých kmenů. Byl adoptován Dakoty a dostal jméno Duhová ruka. Jeho životním snem je zřízení muzea Indiánů.


Další články

Indiáni a psi
Čaj je potěcha smyslů.
Původní obyvatelé Severní Ameriky jsou Indiáni a Eskymáci.
Indiánská dýmka míru
Javorový sirup je sladká pochoutka z kanadských javorů.
Marco Polo: Milion příběh benátského kupce.
Mnohobarevný povrch odhaluje minulost pouští
Muzeum počítačů v Kalifornii.
Lechův kámen v Kouřimi.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů