Oko

Indiáni a psi

Indiánský pes
Indiánům psi pomáhali při lovu.

Jedno irokézské přísloví praví: "kdo nemá rád psy a děti, nestojí za to, aby se o něm vědělo". Těmito slovy uvedeme téma Indiáni a psi.

Neodmyslitelnou kulisu indiánských osad a táborů tvořily smečky skotačících psů. Těšili se velké úctě za náklonnost a pomoc, kterou lidem prokazovali. Za tyto vlastnosti se psům dokonce přisuzovala magická moc. V jednom ze zpěvů kouzelné společnosti midewiwin se kouzelník chlubí: "Mohu ulovit každé zvíře, dokonce i psa mohu usmrtit." Z toho vyplývá, že pes byl v indiánské kultuře chráněn magickou silou. Rovněž legendy lesních Indiánů vyprávějí, jak psi putovali po jejich boku během migrace před mnoha staletími. O úctě k těmto zvířatům svědčí i to, že psí kosti nalézáme společně s wampumy v prastarých hrobech. Indiáni chovali psy rozličných ras. zatímco Indiáni lesů a posléze i prérií měli psy středního vzrůstu, Indiáni severozápadu dávali přednost psům mohutné stavby těla a Eskymáci chovali psy křížené s vlky.

Indiánům psi pomáhali při lovu, štěkotem varovali před nepřítelem, zbavovali tábor zbytků potravy a na zádech přepravovali i menší náklady. Největší radost však působili dětem, které se psy dováděly. Již novorozeňata obvykle dostávala štěňata, která s nimi vyrůstala. Delawaři například zavěšovali těmto psům na krk pytlík s dřevěným uhlím, aby byli od dítěte odpuzeni zlí duchové. Jestliže přesto dítě zemřelo, pytlík byl odstraněn, ale pes byl ponechán na živu, aby chránil alespoň duši zemřelého dítěte. Ženy měly psy rovněž v oblibě, a přestože je musely často odhánět od konstrukcí, na nichž sušily maso, nepociťovaly vůči nim zlost. Těhotné ženy však musely dávat pozor, aby je některý pes nevylekal, neboť věřily, že dítě, které se v takovém případě narodí, nebude zcela zdravé.

Psi dostávali jména stejně jako lidé. Budto podle svého vzhledu nebo podle povahy. Indiáni rovněž věřili, že psi v dávných dobách uměli mluvit. Ve vigvamech spali psi pod zvláštními lavicemi a odháněli mývaly a rosomáky od indiánských zásob. Za neuctivé Indiáni považovali, aby psi ohlodávali medvědí kosti, a proto je buď pečlivě spalovali, nebo je zavěšovali vysoko na stromy, aby na ně psi nedoskočili. Jestliže však pán svého psa týral a ponižoval, byl po smrti potrestán.

Nakonec si ještě povíme o tzv. psím tanci prérijních Indiánů. Rituál měl zajistit účastníkům obřadu psí odvahu a bystrost. Bojovníci si sedli do kruhu a během hovoru a pokuřování byl mezi ně vhozen pes se svázanýma nohama. Šaman ho zabil a vyňal z jeho těla játra. Vtom bojovníci začali divoce tančit kolem kůlu a střídavě se zmocňovali syrových jater, až z nich nic nezbylo. Upadl-li někomu jeho díl na zem, zvednout jej mohl pouze šaman.


Další články

Jelenice, kůže na indiánské oděvy
Vitamin C, okolo kterého vznikla v minulosti celá řada mýtů.
Rakytník řešetlákový obsahuje v hojné míře vitamin C.
Mořské řasy
Med využívají tradiční recepty na výrobu perníku.
Minestrone je originální italský recept na zeleninovou polévku se vždy trochu odlišným složením.
Jackie Chan a jeho filmy představují bojové umění.
Jak se zbavit octomilek? Jednoduchý způsob je vyrobit si past.
Javorový sirup je sladká pochoutka, využívaná některými recepty.
Zvířata ve filmu si dokážou najít cestu k srdcím diváků.

Receptů na vaření jídel pro zasycení i pro mlsné jazýčky se najde spousta stejně tak, jako žije na světě spousta lidí.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů