Oko

Muškátový oříšek

Vůně muškátového oříšku a muškátového květu odedávna okouzlovala milovníky vybraných jídel a parfémů a lákala obchodníky. Kvůli muškátovému oříšku byly dokonce vedeny i války.

Muškátový oříšek
Muškátový oříšek je ceněným kořením.

Ani v moderních atlasech nenajdeme zakreslený ostrov Run. Je to v podstatě kus sopečné skály ležící zhruba tisíc kilometrů severně od Austrálie. Byly doby, kdy byl název Run synonymem pohádkového bohatství a Nizozemsko a Anglie o něj vedly války. Dobrodruzi ztráceli lodě, majetky i životy, aby ho dosáhli.

Ostrov Run nebyl Eldorádem v pravém slova smyslu. Nenabízel zlato ani diamanty. Jeho pokladem, který bylo cítit až do vzdálenosti patnácti kilometrů, byl muškátovník vonný (Myristica fragrans), který poskytuje plody (oříšky), jejichž semena obalená míškem (muškátový květ) se používají jako koření do jídel, nebo při výrobě parfémů.

Muškátový oříšek

Jako přísada do piva byl muškátový oříšek znám již za dob Chaucera. Jeho žádanost a cena prudce vzrostly v alžbětinské době. Antioxidační vlastnosti tohoto koření nejen pomáhaly maso konzervovat, ale skryly i špatnou chuť, když se začínalo kazit.

Někteří lidé tvrdí, že muškátový květ byl viagrou tehdejších dob. Jiní říkají pravý opak. Muškátový květ a muškátový oříšek se používaly pro léčení nejrůznějších chorob, počínaje nadýmáním a konče dýmějovým morem.

Pět kilogramů muškátového oříšku, koupených na ostrově Run za pár pencí, se prodávalo v Londýně za cenu až šestsetkrát vyšší. Není divu, že si londýnští obchodníci vymohli, aby náklad muškátového oříšku vykládali dělníci ve speciálních bavlněných kombinézách bez kapes.

Muškátovník vonný rostl pouze na vzdáleném souostroví Banda Islands, sestávajícím ze šesti drobných ostrůvků. Jen samotný ostrov Run, který byl jedním z nich, vyprodukoval ročně až patnáct tisíc kilogramů muškátového oříšku. Celá staletí nikdo v Evropě přesně nevěděl, odkud se vlastně toto vzácné a vyhledávané koření dováží. Obchodníci v Benátkách ho kupovali v Konstantinopoli a obchod přísně kontrolovali. Až když jeden portugalský obchodník přistál na souostroví Banda, začala pravá muškátová horečka.

Stejně jako v případě zlaté horečky se jedná o příběh plný odvahy, dobrodružství, ale také násilí a krutosti. V boji o podíl na "pokladu z muškátových oříšků" se používalo vše. Vyskytují se v něm jména výstředníků, jako byl kapitán William Keeling, který během cesty nutil posádku nacvičovat Shakespearovy hry, a když loď dorazila na ostrovy, uspořádal představení Hamleta.

Obchodník Nathaniel Courthope přistál na ostrově Run v prosinci roku 1616. Ostrov sice patřil Nizozemsku, ale byl daleko od jeho kontroly. Rozhodnut získat Run pro Anglii, strávil Courthope na ostrově čtyři roky a bojoval s hladem, chorobami i Holanďany. Ti ho nakonec zabili, aby je na Runu neznepokojoval, ale poslední slovo měla přeci jen Anglie. O padesát let později byla uzavřena mírová smlouva, která stanovila, že ostrov Run zůstane pod holandskou kontrolou, ale Anglie získá pod správu ostrov Manhattan, který zabrala Nizozemsku v roce 1664. Angličané s tímto uspořádáním souhlasili s velkým odporem a výhradami, nicméně byli to oni, kdo zničil kvetoucí hospodářství Runu. V polovině devatenáctého století totiž přivezli a zasadili semena muškátovníku vonného na Cejlon a do Singapuru, kde se keře ujaly. A tak už dnes dávno nejsou obyvatelé Runu v centru pozornosti. Dál si mohou pěstovat své muškátovníkové rostliny, jejichž vůně se line mnoho kilometrů po moři stejně jako před staletími, ale poptávka po nich je na Runu minimální. Muškátový oříšek se již pěstuje na přístupnějších místech. Zůstává však velmi ceněným zbožím. Přírodní vůně jsou stále žádané.


Další články

Ostrov Zanzibar byl v minulosti centrem obchodu s kořením i dalším zbožím.
Koga, loď, která změnila Evropu nebyla nijak rychlým ani příliš stabilním plavidlem.
Umělé diamanty které jsou k nerozeznání od přírodních.
Poklady nalezené na dně moří kde čekají na své objevení mnohdy celá staletí.
Parfémy při jejichž výrobě je, mimo jiné, používán i muškátový oříšek.
Horečka jako lék proti nádorům.
Singapur - město zákazů je místo, na kterém byl v minulosti pěstován muškátový oříšek.
Semena s návnadou pro ptáky, kteří je přenáší do nových stanovišť.
Vanilka je koření pocházející z Mexika.
Reklama pomocí vůně oslovuje kolemjdoucí.

Muškátový oříšek je druh koření.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů