Oko

Reklama pomocí vůně

Káva Soukromí světa našich čichových vjemů bude zřejmě brzy ohroženo. Reklamní specialisté se chystají zaútočit na nos zákazníků novou zbraní zvanou vzdušné dělo. Na rozdíl od dosud používaných vůní, které jsou rozšiřovány po obchodech, bude mířit na každého zákazníka zvlášť. Každý bude moci cítit zcela jinou vůni, aniž by ji ostatní zaznamenali.

Vynález vzdušného děla přišel na svět v japonském Ústavu pro pokročilý výzkum telekomunikací v Kjótu při zdokonalování systému virtuální reality. Cílem vědců bylo dosáhnout při jízdě automobilovým simulátorem věrné iluze okolního prostředí, k níž patří například pach benzinu při příjezdu k pumpě nebo vůně čerstvě posekané trávy v blízkosti fotbalového hřiště. Nápad okamžitě zaujal marketingové odborníky. Začaly vznikat plány na pouliční reklamní plochy, které budou po lidech střílet vůni kávy nebo nejnovějšího parfému.

Vzdušné dělo v reklamě

Základem vzdušného děla pro použití v reklamě je komora s malou tryskou na jedné straně a s pružnou membránou na druhé. Do této komory se vstříkne určitá vůně a připojená kamera začne vyhlížet oběť. Když je nic netušící kolemjdoucí vybrán, zařízení se zaměří nejprve na jeho oči. Program na připojeném počítači analyzuje chodcův obličej a vydá pokyn motorům, které se podle polohy očí zaměří na jeho nos. Při výstřelu uvede cívka do pohybu membránu podobným způsobem, jako tomu bývá u reproduktorů. Proud vzduchu s příměsí vůně prolétne tryskou a doletí přesně na takové místo, aby ji chodcův nos zaznamenal.

Výhody vzdušného děla jsou zřejmé. Bude sloužit k osobně zaměřené reklamě, která se liší podle věku, pohlaví a dalších skutečností. Problém může nastat pouze při míšení vůní. Někteří lidé mohou být na určité složky vůně alergičtí. Bude také třeba zjistit, zda se nejedná o reklamu založenou na podprahovém vnímání, protože ta je v zemích Evropské unie zakázaná.


Další články

Evoluce oka
Pravdivost vizuálního smyslového vnímání
Lovecké zbraně a jejich jednotlivé druhy.
Turecká káva v turecké kultuře.
Golfský proud, kterému vděčí Evropa za své mírné klima.

Reklamní specialisté se chystají zaútočit na nos zákazníků novou zbraní zvanou vzdušné dělo.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů