Oko

Červor vodní

Červor vodní
Červor vodní

Červor vodní (Typhlonectes compressicauda) patří do čeledi Typhlonectidae, jejíž příslušníci jsou rozšířeni v tropické a subtropické oblasti Jižní Ameriky. Tento druh obývá Guayanu a oblast Amazonky. Dorůstá délky až více než padesát cm, je celý černý a kolem oka má bílou skvrnu. Jeho tykadla jsou velmi malá a je bezocasý. Oči pod pokožkou jsou dosti dobře vyvinuty a slouží mu jako orgán pro zjišťování určité míry osvětlení. Červor vodní může žít po celý život ve vodě, tedy i v dospělosti se nestěhuje na souš. Zdržuje se ve stojatých i mírně tekoucích vodách, především v mělčinách při březích. Samice klade na břehu v těsné blízkosti vody ve vlhké půdě přímo živé larvy. Ty mají na konci zploštělého těla velký plovací lem, který zůstává částečně zachován i u dospělých jedinců po přeměně. Larvy mají v průběhu embryonálního vývoje dvě velké listovité vnější žábry, které před vylíhnutím zcela ztratí. Při přeměně mizejí i žaberní otvory. Červor vodní loví ve vodě drobné bezobratlé živočichy. Tento druh je ze všech příslušníků rodu Typhlonectes nejlépe znám. Popsány jsou zatím tři druhy tohoto rodu, který je charakterizován hladkou kůží bez ponořených šupinek, tělem z boků víceméně zploštělým a přísavným diskem poblíž kloaky. Embrya mívají kožní zoubky v několika řadách, jimiž se přichycují na stěny vejcovodů. Samička mívá najednou obyčejně šest potomků.

Jiné druhy jsou zbarveny převážně olivově hnědě. Jako všichni červoři se pohybují i vodní druhy poměrně pomalu a neobratně a nejsou nijak dobrými plavci.

Červoři


Další články

Albíni, bílá zvířata mají v přírodě jen malé šance na přežití.
Čaj je vzpruhou těla i potěchou smyslů.
Vitamin C v lidské stravě.
Mlýnské kameny se vytesávaly vcelku, nebo se vyráběly zatmelením vhodných kusů.
Jelenice, kůže na indiánské oděvy
Zvířata a orientace na mnohdy velké vzdálenosti.
Barvy a jejich účinky.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Modré nebe - proč má tuto barvu.
Co prozradí zuby o skladbě potravy svého majitele.
Evoluce oka - příroda je schopna tvořit i komplikované nástroje, pokud na to má dostatek času.
Naši vodní a brodiví ptáci

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů