Oko

Central Park New York

Central Park vznikl na opuštěném místě za městem, kde se kdysi rozkládaly bažiny. Dnes je neodmyslitelnou součástí New Yorku. Velká zelená plocha uprostřed velkoměsta poskytuje Newyorčanům spoustu zábavy, možnost sportování a rekreace. Už při svém vzniku byl Central Park pojatý tak, aby byl přístupný co největšímu množství lidí. Ročně jich ho navštíví přes dvacet milionů.

Central Park New York
Central Park New York

Velká zelená plocha o rozloze 340 hektarů s třiadevádesáti kilometry cestiček a šedesáti hektary vodních ploch poskytuje Newyorčanům kromě čerstvého vzduchu spoustu zábavy a vyžití. Na jižní straně Central Pakru je například Wollmanova dráha pro kolečkové brusle nebo kolotoč s ručně malovanými dřevěnými zvířátky.

V parku je i zoologická zahrada, kde kromě živých zvířat jsou i mechaničtí medvědi tančící na Delacortových hodinách. Do dětské zoo smějí dospělí jen v doprovodu dětí.

Oblíbená je louka Sheep Meadow (Ovčí louka) pro letní opalování, pikniky nebo cvičení a travnatý ovál Great Lawn (Velký trávník) ideální pro pouštění draků. Za letních večerů se na trávníku konají představení Metropolitní opery nebo Newyorské filharmonie. Zpívala tu třeba Diana Ross či Elton John. Na koncertu Paula Simona a Arta Garfunkela v roce 1981 se sešlo půl milionu diváků. Kulturu zajišťuje i divadlo Delacorte Theater, které pořádá představení Shakespearových her nazvané Shakespeare-in-the-Park (Shakespeare v parku).

Dvě části Central Parku

Central Park rozděluje Horní Manhattan na dvě části - Upper East Side (Horní východní strana) a Upper West Side (Horní západní strana. První z nich se postupem času stala čtvrtí bohatých s luxusní třídou Park Avenue, elegantními butiky, kavárnami a galeriemi. V místech, kde East Side začíná, se třídě Park Avenue říká muzejní míle. Je tu mimo jiné Metropolitní muzeum velikostí i významem srovnatelné s Louvrem, Guggenheimovo muzeum soustředěné na moderní umění, Židovské muzeum či Mezinárodní středisko fotografie.

Západní část (Upper West Side) bývala dříve čtvrtí se špatnou pověstí. Dnes přitahuje hlavně mladé lidi a umělce. Prostírá se od dopravního uzlu Columbus Circle směrem k severu. Na 72. ulici stojí slavný dům Dakota House. Právě před ním zastřelil Mark David Chapman Johna Lennona.

New York před vznikem Central Parku

V polovině devatenáctého století, kdy vznikl Central Park, se New York podobal špinavé stoce. 350 tisíc obyvatel se na Manhattanu tísnilo v nevzdušných obydlích bez sanitárního zařízení. Polovina dětí umírala před dosažením pěti let na choleru nebo podvýživu. Tehdy začal neznámý Evropan prosazovat v místních novinách, aby město otevřelo velký park, který by "poskytoval lidem zdravou zábavu a odvrátil je tak od alkoholu, hazardu a zkaženosti, učil by je dobrým mravům a pořádku". Celé měsíce trvalo, než se přišlo na to, že tento pán je mluvčím asociace realitních agentů, kteří chtěli podpořit rozvoj téměř neobydlených oblastí severní části Manhattanu, kde se rozkládaly páchnoucí bažiny obklopené skalami.

Na realizaci projektu byl vyhlášen konkurz. Mezi třiatřiceti účastníky většinou kopírujícícmi Versailles, Hyde Park nebo Saint-Cloud se zaskvělo dílo zároveň originální i vysoce funkční, pojaté tak, aby byl park přístupný co největšímu množství lidí. Pod projektem byli podepsáni Frederick Law Olmsted a Calvert Vaux.

Olmsted a Vaux, otcové Central Parku

Olmsted byl synem bohatého obchodníka z Connecticutu. Do té doby nebyl příliš úspěšný. Chronické deprese narušily jeho studium na univerzitě Yale a vedly k nezdaru řady projektů financovaných otcem. Olmsted měl romantickou povahu, vášeň pro exotické kraje a nové urbanistické teorie v Evropě, zejména pokud šlo o parky. Pro své nápady potřeboval architekta, který by je zrealizoval. Našel jej v osobě Calverta Vauxe, úspěšného potomka londýnského chirurga. Vaux byl jednak poznamenán venkovskými scenériemi z Evropy a zároveň obdivoval alegorické obrazy americké malířské školy Hudson River School.

Central Park - náročný projekt

Ačkoli Central Park působí přirozeným dojmem, všechno kromě skal, každý strom, květina, každý kus trávníku, tu bylo vytvořeno lidskou rukou. Olmsted a Vaux museli nejprve nechat výbušninami rozdrtit 300 tisíc kubických metrů přebytečných hornin, vyhloubit kilometry příkopů pro drenážní systém na vysušení bažin a poté pomocí tisíců vyklápěcích vozů a nákladních člunů po řece Hudson navézt tři miliony kubických metrů hlíny. Po skončení těchto prací přijeli zahradníci z Rakouska. 1500 dělníků pracovalo více než čtrnáct hodin denně, aby vysázeli na půl milionu stromů. Finanční náklady byly obrovské. Do úplného dokončení, k němuž došlo dvacet let po prvním úderu motykou, stál celý projekt 15 milionů tehdejších dolarů, což se rovná půl miliardě dolarů dnešních a představuje to dvojnásobek částky, kterou USA zaplatily za Aljašku.

Vauxovo přání se skutečně splnilo. Jen málokdo z návštěvníků parku si uvědomuje, že ve východní části prochází přesnou reprodukcí obrazu malíře Ashera Duranda nazvaného Kindred Spirits (Spřízněné duše). Pohled z Betshesda Terrace nacházející se o poblíž je inspirován díly Thomase Colea a Jervise McEnteeho, Vauxova švagra.

Harmonický proud návštěvníků Central Parku

Procházet v té době newyorskou avenue znamenalo nepříjemnou cestu v tačenici a chodit po přeplněných chodnících na Mulberry Street bylo utrpením. Aby se lidé této nepříjemné cestě mohli vyhnout, vymyslel Olmsted v parku síť cestiček ve směru východ - západ. Podobně jako moderní mimoúrovňové křižovatky se tyto stezky nikdy nekříží přímo. Jejich struktura vyjadřuje Olmstedovu reformistickou filozofii. Podle jeho představ měl Central Park sdružovat lidi ze všech společenských vrstev v jednom harmonickém proudu, aniž by potlačoval rozdíly. Ještě dnes se vedle pěší stezky táhnou kilometry bývalé dráhy pro koně a vozíky. Olmsted si představoval, že pěší prostý lid bude moci obdivovat koně bohaté buržoazie. Tento pohled měl "povznést duši, jít prostému lidu příkladem a povzbuzovat jej k úsilí a ctnosti". Frederick Law Olmsted zemřel v roce 1903 v ústavu pro choromyslné, pro který také navrhl zahradu. Tělo Calverta Vauxe bylo o osm let dříve nalezeno v řece East River. Pravděpodobně spáchal sebevraždu z lítosti nad tím, že jeho kolega jej svou slávou zastínil a že New York zapomněl na tvůrce svého originálního parku.

Babylon národů v Central Parku

Newyorčané si novou zelenou plochu užívali, ale idea harmonického proudu návštěvníků se nerealizovala. Již v osmdesátých letech devatenáctého století hovořil tisk o Central Parku jako o nečisté věži babylonské. Italové a židé z východní Evropy zaplovovali zakázané trávníky a v zimě bruslili na zamrzlých jezírkách. Ligy křesťanských ctností tolerovaly hudbu v místních kioscích jen v sobotu a doufaly, že tak vypudí z parku židovské rodiny. Všichni dohromady se obraceli proti černošským návštěvníkům. V roce 1950 se Robert Moses, který bděl nad newyorským urbanismem a městskými parky, rozhodl snížit teplotu v bazénu Lasker v severní části, neboť věřil, že studená voda odradí černochy od koupání.

Central Park New York prochází rekonstrukcí

Časem začal Central Park upadat. Množily se v něm nejrůznější gangy, vznikala nehostinná temná zákoutí a ve večerních hodinách se stal nebezpečným místem. Zaměstnanci meteorologické stanice umístěné uprostřed parku chodili do zaměstnání s ozbrojeným doprovodem.

V roce 1981 přenechal nový newyorský starosta péči o park společnosti Central Park Conservancy. K jejím členům patřila například Jackie Onassisová. Během posledních dvaceti let se organizaci podařilo shromáždit 320 milionů dolarů, začít se zásadními úpravami a zajistit i větší bezpečnost v parku.


Další články

Javorový sirup, pochoutka z mízy javorových stromů.
Sankt Peterburg je obrovským muzeem stavitelství. Ruské baroko a ruský klasicismus tu tvoří obdivuhodný harmonický celek.
Medvěd grizzly je obyvatel lesů Severní Ameriky.
Bez černý, červený a chebdí.
Uzel je z pohledu vědy zajímavou záležitostí.
Golfský proud, kterému vděčí Evropa za své podnebí.
Marco Polo: Milion, příběh benátského kupce a chánova vyslance.
Hodiny, hodinky a hodináři
Berlínská U-Bahn z roku 1902.

Velká zelená plocha o rozloze 340 hektarů s třiadevádesáti kilometry cestiček a šedesáti hektary vodních ploch poskytuje Newyorčanům kromě čerstvého vzduchu spoustu zábavy a vyžití.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů