Oko

Jantar

Jantar
Jantar

Zkamenělá žlutá až hnědá pryskyřice pravěkých stromů. V průběhu tisíciletí byla pokryta vrstvami písku a nejrůznějších usazenin, její amorfní masy zkameněly a změnily se v jantar, v úlomky či celé bloky tajemné krásy. Staří Řekové jantar považovali za slzy nymfy vyplakané do vody. Přestože vědci znají jeho složení, zatím se nepodařilo vyrobit jantar synteticky.

Složení, barva a další vlastnosti jantaru se liší podle stáří a hloubky, do níž byla usazenina zanesena, a podle typu stromu, který pryskyřici vyloučil. Geologové nacházejí úlomky jantaru v usazeninách z různých geologických útvarů, od karbonu (před 340 miliony let) až do čtvrtohorního pleistocénu (před 1,6 milionu let). Největší množství zkamenělé pryskyřice pochází z útvaru druhohorní křídy, třetihor a čtvrtohor.

Odedávna vyřezával člověk z jantaru nejrůznější předměty a amulety. Nejstarší je amulet z doby před třiceti tisíci let z okolí německého Hannoveru. Stovky archeologických objevů ve střední Evropě dokazují, že prehistorický člověk používal jantar jednak jako ozdobu, jednak k náboženským účelům.

Etruskové používali jantar k utišení hněvu bohů a římské vojenské legie měly za úkol pátrat po jantaru u Baltského moře. Právě na jeho pobřeží se po staletí těžil velmi kvalitní průhledný jantar nejrůznějších barev. Díky bohatým nalezištím se už ve čtvrtém století našeho letopočtu usídlovali na pobřeží Baltu umělečtí řezbáři. V šestnáctém a sedmnáctém století zdokonalili tradiční metody práce s jantarem dvěma novými technikami: vykládáním a vnitřním zlacením.


Další články

Barvy ovlivňují náš život, vyvolávají nejrůznější pocity.
Písek
Vycházkové hole s rukojeťmi z nejrůznějších materiálu, mimo jiné i z jantaru.
Vikingové, Normani nebo se jim také říkalo Varjagové.
Havajské ostrovy
Krása
Černé perly z ostrovů tichomoří.
Čaj je lahodný nápoj s kulturní historií dlouhou téměř pět tisíc let.

Složení, barva a další vlastnosti jantaru se liší podle stáří a hloubky, do níž byla usazenina zanesena, a podle typu stromu, který pryskyřici vyloučil.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů