Oko

Olomoucká smlouva

Olomoucká smlouva
Olomoucká smlouva - pamětní deska na Horním náměstí v Olomouci: vlevo je erb Matyáše Korvína, vpravo je erb Vladislava Jagellonského a uprostřed je lev jako znak Čech.

7. prosince 1478 byla v Olomouci vyhlášena smlouva o příměří mezi synem polského krále Vladislavem Jagellonským a uherským králem Matyášem Korvínem, bojujícími mezi sebou o českou korunu. Skončila tak sedmiletá válka, vedená převážně na Moravě a Slezsku. Obě válčící strany se dohodly, že Vladislav i Matyáš budou užívat titulu českého krále - Vladislav v Čechách a Matyáš ve vedlejších zemích Koruny české, tedy na Moravě, ve Slezsku a v Lužici. Smlouva dále stanovila, že vedlejší země budou bez výplaty spojeny s Čechami, pokud Vladislav zemře bez dědiců a dříve než Matyáš, který by však musel být zvolen českým králem. Kdyby nebyly splněny tyto podmínky, měly být vedlejší země po Matyášově smrti vyplaceny částkou 400 000 uherských zlatých. Vladislav se v Olomouci také smířil s panskou jednotou a papežské kladby, uvalené na Čechy, byly zrušeny.


Další články

Čaj je vzpruhou těla i potěchou smyslů.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Těstoviny různorodých tvarů jsou jedny z tradičních receptů italské kuchyně.
Dvojčata - setkání dvojčat se pravidelně koná v americkém městečku Twinsburg.
Mrtvé moře je jezero, jehož voda má vysoký obsah soli.
Asertivita v různých životních situacích.
Med využívají tradiční recepty na výrobu perníku.
Svatý grál je kalich, který se stal součástí evropské kultury.
Čaj Darjeeling patří k nejkvalitnějším a nejznámějším čajům na světě.
CITES - Smlouva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy

Olomoucká smlouva dojednala příměří mezi synem polského krále Vladislavem Jagellonským a uherským králem Matyášem Korvínem, bojujícími o českou korunu.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů