Oko

CITES - Smlouva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy

Již více než tři desetiletí se státy snaží zabránit zabíjení a pašování zvířat. Od roku 1975 platí Smlouva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy známá pod zkratkou CITES, mezi jejíž signatáře patří více než sto padesát zemí včetně zemí Evropské unie. Smlouva stanoví podmínky, za nichž lze se zvířaty legálně obchodovat, ale přesto stále existuje velký prostor pro jejich pašování. Nebezpečí odhalení je minimální. Tresty jsou mnohem mírnější než kupříkladu při obchodu s narkotiky a zisky jsou přinejmenším srovnatelné.

Smlouva CITES chrání více než 30 000 živočišných druhů. Na její plnění dohlíží síť organizací TRAFFIC, která byla zřízena při nevládní organizaci WWF.


Další články

Rubíny z Mogoku
Rostliny a lidé - Evropané se vracejí k přírodě a zeleným rostlinám.
Mravenec lesní je strážcem čistoty naší přírody.
Svišť, typický obyvatel horského prostředí.
Housenky

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů