Oko

Rubíny z Mogoku

Mogok v Barmě patří po staletí k místům opředeným bájemi a legendami. Půda v okolí ukrývá nejkrásnější rubíny na světě. Zářivé drahokamy, které bývají pro svou barvu nazývány zkamenělou krví země.

Rubíny V dávných dobách se vysoko nad horami v Barmě (dnešní Myanmar) vznášel veliký orel a hledal kořist. Náhle spatřil kus čerstvého masa. Střemhlav se na něj spustil, ale když ho uchopil, nedokázal do něj zatnout pařáty. Je již příliš starý? Nemá už dostatek sil? Nakonec na to přišel. Nebyla to potrava, ale kámen zrozený z ohně a krve matky Země. První rubín, který byl kdy nalezen.

Opusťme nyní svět legend a podívejme se, co říká historie. Prvními obyvateli údolí Mogok byli pravděpodobně bandité vyhnaní v patnáctém století z Mandalaje. Král jim sice, poté co mu poslali rubíny, které v Mogoku nalezli, odpustil jejich zločiny. Omilostnění lapkové se však rozhodli zůstat v Mogoku a pokračovat v hledání vyhlášených místních rubínů.

Odborníci je střízlivě nazývají červeně zbarvenou odrůdou korundu, která se skládá z oxidu hlinitého s příměsí oxidů chromu a železa. Právě tyto dvě poslední složky dodávají rubínu karmínouvou barvu. Kromě toho se rubín vyznačuje vysokým stupněm tvrdosti (druhý nejtvrdší po diamantu) a vysokým bodem tání, 1950 stupňů Celsia.

Mogok, přísně střežené království rubínů

Město Mogok leží ve výšce 1900 metrů nad mořem sto kilometrů severovýchodně od Mandalaje, někdejšího hlavního města Barmského království. Úbočí hor s vrcholy dosahujícími výšky až 2300 metrů jsou pokryta hustým pralesem. Žijí v něm sloni, tygři, medvědi a levharti. "A jako by sami bohové obdarovali tuto divokou krajinu nádhernými kameny, rudými rubíny a modrými safíry. A také nejkrásnějšími květinami, těmi, které rostou v mírném pásu až po tropické orchideje," napsal v roce 1930 britský reportér časopisu Asia.

Mogok by mohl být turistickým rájem, ale jeho bohatství je přísně střeženo. V posledních letech se sice situace částečně změnila, ale celá oblast zůstává pro zahraniční návštěvníky uzavřena. Pouze někteří geologové obdrží povolení k návštěvě nalezišť.

V dávných dobách patřily rubíny přesahující určitou velikost králi. Porušení tohoto zákona bylo trestáno smrtí, přesto mnoho takových exemplářů nálezci rozdělili nebo schovali. Takový osud měl i jeden z největších nalezených rubínů. Vážil 400 karátů (80 gramů). Byl objeven v Barmě za vlády krále Mindona Mina (1853 až 1878), byl rozdělen a tři jeho části zmizely za britské invaze.

Dnes je pověřeno těžbou rubínů sedm důlních společností. Rubíny se ale stále těží i podloudně. Je to činnosti nezákonná, ale vláda ji nemůže nebo možná ani nechce potlačit.

Těžba rubínů

Při těžbě rubínů je třeba nejdříve vyhloubit jámu ve vrstvě štěrkopískových naplavenin, v níž jsou drahokamy uloženy. Kulaté jámy, dostatečně široké, aby v nich mohl pracovat jeden člověk, se bez dřevěné výztuže snadno sesouvají. Horník na dně jámy odkopává zeminu a nakládá ji do bambusových košů. Ty pomocí jakéhosi jeřábu, který je součástí dřevěné konstrukce tohoto primitivního dolu, vytahuje nahoru druhý pracovník. Když hledači narazí na slibnou vrstvu sedimentu, vykopou v ní boční tunely dlouhé přibližně dvanáct metrů. Právě zde se skrývají rubíny, které se objeví po vytažení vytěžené horniny a jejím proprání vodou. Samostatní horníci mají k dispozici pouze primitivní nástroje. Státní společnosti používají moderní stroje a zaměstnávají geology a důlní inženýry.

"Život v Mogoku je loterie, v níž má šanci i ten nejchudší," napsal reportér časopisu Asia v roce 1930. "Malý důl, v němž se může těžit za poplatek 150 rupií měsíčně, je obvykle financován skupinou lidí. Na konci měsíce ze skupiny někteří odejdou a jiní se do ní přihlásí. Prakticky všichni se na práci nějak účastní a žijí nadějí, že je potká velké štěstí."

U řek a potoků ženy v mísách z pleteného bambusu promývají hlínu. Sedimenty s drahokamy jsou někdy uloženy i v jeskyních v okolních pahorcích. Údajně právě tam bývají nejlepší rubíny. Tato ložiska jsou ale také nejnebezpečnější, protože se k nim musí prolézat úzkými štěrbinami dlouhými často celé kilometry

Rubíny ze sbírky posledního krále

Velká část rubínů a ostatních drahokamů z Barmy přichází legálně či nelegálně do Thajska, které je světovým střediskem broušení a prodeje rubínů a safírů. Jak již bylo řečeno, v dřívějších dobách nejlepší exempláře putovaly přímo do sbírky barmských králů. Drahokamy posledního krále Thebawa, který byl zbaven trůnu britskou okupací, jsou uchovávány v Indickém muzeu v londýnské čtvrti South Kensington. Kupodivu jsou velmi malé a nedokonalé. Jak je to možné? Po obsazení Mandalaje rozestavěli Britové stráže, které měly zabránit, aby se někdo dostal do královského paláce. Dovolili však volný pohyb komorným a služebným, prý z galantnosti. Nikdo nepochybuje o tom, že právě komorné nejlepší drahokamy přímo před nosem strážných z paláce vynesly.

Nejkrásnější a nejslavnější rubíny

Má-li rubín dokonalou barvu, patřičnou váhu a výbrus, může dosáhnout závratné ceny a světové proslulosti. Aby se některý exemplář dostal mezi rubínovou aristokracii, musí projít přísným hodnocením, v němž obstojí jen málokteré kameny. Barva je obvykle nejdůležitějším kritériem, kromě barvy odborníci hodnotí další parametry: čistotu (rubín musí být zcela bez poskvrny), hmotnost a vybroušení. Čistota a vybroušení musí být bezchybné, rubín pak láme světlo na množství paprsků.

Ačkoli se rubíny nacházejí také a Afghánistánu, Thajsku, Kambodži, Vietnamu, Nepálu, na Srí Lance, v Tanzanii, Keni, na Madagaskaru a na řadě dalších míst světa, v Barmě se zrodily ty nejkrásnější a nejžádanější rubíny světa.

Rekord v ceně drží kámen o hmotnosti 32,08 karátu (u drahokamů se 1 karát rovná 0,200 g) vydražený v roce 1989 za 4,62 milionu dolarů.

Splňuje-li drahokam všechny výše jmenované vlastnosti, může vstoupit mezi hvězdy. První místo v této kategorii zaujímá poloprůzračný rubín Edwardes (167 karátů) nalezený v Mogoku. Britskému muzeu v Londýně jej věnoval roku 1887 spisovatel John Ruskin. Pojmenoval ho po siru Hebertu Edwardesovi, britském vojenském veliteli, který si vysloužil proslulost v boji proti povstání Indů.

Zcela určitě k nim patří Severní hvězda (North Star), asterický rubín o hmotnosti 166 karátů, nebo Edith Hagen de Long (100 karátů), oba jsou v muzeu v New Yorku.

Pozoruhodný rubín je také Reevesova hvězda (138,7 karátu), který je majetkem Smithsonova muzea ve Washingtonu a byl nalezen na Srí Lance.

Žádný z rubínů však nezpůsobil takové neštěstí jako Nga Mauk pojmenovaný podle chudého horníka, který ho objevil. Trest za to, že byl rozříznut a polovina byla před králem skryta, byl strašlivý. Vládce přikázal spálit vesnici, ve které horník žil, i s jejími obyvateli.

Velmi složitou historii má velký rubín v náhrdelníku britské královské sbírky, který při státních příležitostech nosí Alžběta II. Pochází u Indie, původně byl majetkem sultánů v Dillí, poté jej při dobytí Dillí získal íránský vládce a válečník sultán Tamerlan (Timúr Lenk), podle kterého se rubín nazývá timúrský. Na čas se kámen vrátil do Indie, poté se spolu s diamanty Kohinoor, Šach a Velký Mogul stal majetkem perského šáha Nadira a od jeho dědice ho dostal darem afghánský vládce. V sikhské válce roku 1849 se timurský rubín stal součástí reparací vyplácených britské Východoindické společnosti a ta jej věnovala královně Viktorii.

K světoznámým rubínům se řadí i rubín z české svatováclavské koruny Karla IV. V její přední části uprostřed lilie je zasazen velký leštěný valoun rubínu nepravidelného tvaru.

A nakonec jsou zde rubíny, o kterých je dnes již známo, že vlastně žádnými rubíny nejsou, i když za ně byly dlouhou dobu považovány. Například Black Prince's Ruby z anglické královské koruny, o němž se zjistilo, že je spinel.


Další články

Černé perly z atolů Tichého oceánu.
Barvy
Medvěd grizzly vděčí za své jméno dlouhým chlupům se stříbrnými špičkami, které dodávají jeho srsti stříbřitě šedý nádech.
Kdy vznikly první hvězdy - nový pohled na stáří prvních hvězd.
Tropické deštné pralesy v Kostarice
Symbol květiny byl v historii často používán.
Kambodža - země starobylých chrámů a prolité krve.
Tropický deštný prales je královstvím stromů.
Červená barva krve - proč je krev červená?
Řecký oheň byl přísně střeženým tajemstvím Byzantinců.
Lstivé orchideje využívají nejrůznější lstivé taktiky k zajištění opylení svých květů.
Central Park New York vznikl na opuštěném místě za městem, na kterém se v té době rozkládaly bažiny.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů