Oko

Titanotéria

Titanotéria obývala ve třetihorách Severní Ameriku.

Brontops
Brontops patřil mezi titanotéria.

Titanotéria, jejichž latinský název znamená "obří zvířata", jsou zajímavou skupinou lichokopytníků, která se vyskytovala pouze v Severní Americe, na jiné kontinenty nepronikla. Výchozí formy byly poměrně malé a podobné eohipům, vývoj lehkých forem této vývojové větve však záhy narazil na silnou konkurenci prakoníků. A tak vývoj titanotérií vyvrcholil ve formách těžkých. V tomto směru titanotéria předstihla nosorožce, a proto se nosorožci v Severní Americe objevili až ve starších čtvrtohorách, po vymření konkurentů. Největší formy titanotérií předstihovaly svými rozměry i dnes žijící nosorožce tuporohé. I ony měly rohy na nosních kostech, ale zatímco u nosorožců jde o produkty pokožky, nemající kostěný základ, u titanotérií tvořily rohy výběžky nosních kostí a za života zvířete je pokrývala kůže jako rohy dnes žijících žiraf.

Titanotéria obývala savany a stepi s křovinatými porosty. Živila se listím keřů podobně, jako dnešní nosorožec dvourohý. Na rozdíl od nosorožců se však u titanotérií nevyvinuly formy živící se trávou a to bylo americkým obrům osudné. Na začátku čtvrtohor vznikly v Severní Americe namísto savan a teplých stepí prérie a studené stepi porostlé pouze trávou, na kterých již titanotéria nenašla potravu. Kosti těchto mohutných zvířat znali Indiáni Dakotové a považovali je za zbytky "hromových koní", kteří za bouře seskakují z nebe a svými kopyty způsobují hřmění.


Další články

Nosorožci patří k ohroženým zvířatům.
Pikermská třetihorní step v dnešní řecké Attice.
Jelenice, kůže na indiánské oděvy, jejíž nejkvalitnější druhy pocházejí z kůže jelence viržinského.
Javorový sirup je sladká pochoutka z javorové mízy.
Albíni, bílá zvířata
Hadí a plazí kůže je pravidelně svlékána.
Francouzi v Americe sázeli na spojenectví s Indiány.
Lidská ruka je obratným nástrojem.
Indiáni a Eskymáci - původní obyvatelé Severní Ameriky.
Lovci jeskynních medvědů byli před sedmdesáti tisíci lety obyvateli Dračí jeskyně v dnešním Rakousku.
Vývoj nosorožců v období třetihor a čtvrtohor.

Vlajka Spojených států amerických se s rozšiřováním území rozvíjela společně s počtem států unie.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů