Oko

Malohubka ryšavá

Malohubka ryšavá (Baeomyces rufus) je lišejník z čeledi dutohlávkovité.

Malohubka ryšavá je lišejník patřící do čeledi dutohlávkovité. Je to druh dosti hojný a velmi proměnlivý. Setkáváme se s ním od nejnižších poloh až do vysokých hor, všude tam, kde je podloží chudší na živiny. Roste na minerálních půdách různého složení - na píscích i na jílovitých půdách, na surovém i zrašelinělém humusu, na tlejícím starém dřevě i na zastíněných skalách, které tvoří žula nebo krystalické křemence.

Malohubka ryšavá

Stélka malohubky ryšavé je jako u všech dutohlávek dvoutvará. Spodní část je korovitá, zeleně až šedozeleně zbarvená, zrnitě bradavičnatá, přičemž bradavky přecházejí téměř v šupinky. Tato spodní část nese soredie (útvary umožňující vegetativní rozmnožování). Soredie roznášené větrem jako jemný prach se uchytí na příhodném místě a vznikne nový lišejník. Horní, vzpřímená část stélky, zvaná podetium, je válcovitá, mírně zploštělá, zpravidla žebernatá. I v této horní části jsou časté shluky řasových buněk opletené houbovými vlákny - soredie. K pohlavnímu rozmnožování slouží výtrusy, které se tvoří v plodničkách (apotheciích), jež jsou v době zralosti otevřené. Vyrůstají na vrcholku podetia. Zpočátku jsou vyduté, později ploché až vypouklé, hnědé až červenohnědě zbarvené.

Lišejníky

Další lišejníky:

Dutohlávka sobí
Dutohlávka červcohlavá
Dutohlávka pohárkatá
Dutohlávka listová
Dutohlávka prstnatá
Provazovka obecná


Další články

Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Islandský lišejník pukléřka islandská
Máta klasnatá je silně vonná aromatická bylina.
Písečné duny v Čechách a na Moravě - písečné duny nejsou pouze na pouštích.
Javorový sirup používají některé recepty.
Střelný prach s sebou přinesl změny ve vojenské taktice.
Perlorodka říční

Malohubka ryšavá je lišejník je dosti hojný druh lyšejníku, který je velmi proměnlivý.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů