Oko

Provazovka obecná

Provazovka obecná (Usnea florida) je lišejník rostoucí, mimo jiné, i v České republice.

Provazovka obecná
Provazovka obecná

Provazovka obecná patří mezi lišejníky s keříčkovitou až provázkovitou stélkou, přirostlou v jednom místě k podkladu, kterým u provazovky obecné je vždy kůra větví a kmenů nebo odumřelé dřevo. Je to výhradně stromový druh lišejníku, s nímž se na půdním podkladu nikdy nesetkáme. V horských lesích visí často z větví v dlouhých provazcích (proto dostal český název provazovka). Ubývání provazovky z horských lesů je dokladem zhoršujícího se životního prostředí, zejména znečištěného ovzduší, na něž je provazovka velmi citlivá.

Odstálá až převislá, řídce větvená stélka provazovky obecné je hrubě bradavičnatá, šedě zbarvená, s odstínem do žluta nebo do zelena. Nejdelší výhonky stélky měří 10 až 15 cm, ke konci se zužují a jsou zde porostlé dlouhými, jakoby ojíněnými vlákny. Na koncích hlavních výhonů se vytvářejí až 10 mm velká apothecia (útvary, které slouží k pohlavnímu rozmnožování), která mají podobu kulatého terče. Obsahují četné askospory (výtrusy), jimiž se provazovka obecná rychle množí.

Lišejníky

Další lišejníky:

Dutohlávka sobí
Dutohlávka pohárkatá
Dutohlávka červcohlavá
Dutohlávka prstnatá
Dutohlávka listová


Další články

Jantarová komnata byla ztracena v průběhu druhé světové války.
Islandský lišejník pukléřka islandská
Písečné duny v Čechách a na Moravě
Geologické podloží Zambie je dosti pestré.
Tuleně obecného lze zastihnout i v blízkosti ústí řek.
Ledovec pokrýval v minulosti většinu dnešního území České republiky.
Perlorodka říční

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů