Oko

Wulfenit

Wulfenit je minerál, krystalizující ve čtverečné soustavě.

Wulfenit
Wulfenit je druhotný nerost, který vzniká v oxidační zóně ložisek olověných a molybdenových rud.

Nerost wulfenit, chemicky molybdenan olovnatý, byl popsán v roce 1785 rakouským mineralogem A. Wulfenem a později byl podle něho i pojmenován. Tento napohled krásný minerál krystalizuje ve čtverečné soustavě zpravidla v nízkých jehlanech. Krystaly mají vždy tabulkovitý vzhled čtvercového obrysu. Někdy jsou to tenké plátky, v jiných případech tlusté tabulky. Pouze zřídka vytváří krátce sloupečkovité krystaly. Krystaly mají na čerstvých plochách silný skelný až mastný lesk a přitažlivou barvu: žlutou, šedožlutou a voskovou, hnědožlutou, oranžovou, rumělkovou, olivově zelenavou, ojediněle šedou (v Příbrami) nebo dokonce černou. Barva se mění podle malých změn v chemickém složení příměsí, ale vryp je vždy bílý. Wulfenit má malou tvrdost kolem 3, je poměrně těžký, jeho hustota je 6,8 g/cm3, což je pro nekovově vyhlížející nerost hodnota vskutku vysoká.

Wulfenit je druhotný nerost, který vzniká v oxidační zóně ložisek olověných a molybdenových rud a v dutinách žil vytváří překrásnou výzdobu. Dokonalé vzorky wulfenitových krystalů byly nalezeny v mnohých částech světa, především na ložiscích galenitu.

U nás byl wulfenit nalezen ještě v Cínovci, Stříbře, pěkné krystaly pocházejí z korutanského Bleibergu v Rakousku, červené krystaly z Baita v Rumunsku a velmi krásné jsou drůzy z dolu Tecomah v Utahu. V Austrálii je bohatým nalezištěm Broken Hill a poblíž mexické osady Ahumada v pohoří Sierra de Los Lamentos se nachází naleziště wulfenitu neobyčejné krásy a drůzy nezvyklé dokonalosti a velikosti. Vytvářejí bohaté povlaky z tlustě tabulkovitých krystalů oranžové a hnědé barvy s velikostí hran až 4 cm. Takové nerosty jsou chloubou všech sběratelů a ozdobou mnohých muzeí.


Další články

Rubíny z Mogoku
Křišťál je čirý křemen.
Jantarová komnata byla znovuvytvořena podle původního ztraceného originálu.
Barvy, kterých existuje tak velké množství, že je všechny ani nedokážeme pojmenovat.
Písek je jedna z nejobyčejnějších látek.

Wulfenit je druhotný nerost, který vzniká v oxidační zóně ložisek olověných a molybdenových rud.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů