Oko

Kozinec

Kozinec je rod rostlin, který čítá okolo 2000 různých druhů, z nichž přibližně 20 se vyskytuje na území České a Slovenské republiky.

Kozinec bezlodyžný
Kozinec bezlodyžný

Kozinec, vědeckým jménem Astragalus, je rod z čeledi rostlin bobovitých. Je to rod velmi početný, odhaduje se, že čítá 2000 různých druhů. Kozince jsou byliny jednoleté, vytrvalé, někdy polokeře až keře, s listy lichozpeřenými, květy v hustých i řidších, nejčastěji hroznovitých květenstvích. Za hlavní vývojové středisko rodu je považována Střední Asie, případně jižní Sibiř. Některé asijské druhy poskytují klovatinovou látku zvanou tragant, která má různé upotřebení v některých průmyslových odvětvích. U jiných druhů byly zjištěny zajímavé obsahové látky, některé druhy jsou využívány jako pícniny, mnohé mají dekorativní hodnotu a pro ozdobu se také v okrasném sadovnictví pěstují.

Na území České a Slovenské republiky je ve volné přírodě udáván výskyt bezmála dvaceti různých druhů kozince, z těch však se některé považují za sporné, jiné za vymizelé. Některé jsou velmi vzácné, například na připojeném snímku zobrazený stepní kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus).

Některé druhy kozince:

Kozinec vičencovitý
Kozinec dánský
Kozinec cizrnovitý
Kozinec sladkolistý
Kozinec chladnomilný
Kozinec alpský
Kozinec písečný
Kozinec rakouský


Další články

Masožravé rostliny - za krásnými květy a pestrým zbarvením se smrtonosné pasti.
Čaj je potěchou smyslů i vzpruhou zdraví.
Mořské řasy se stávají součástí jídelníčku.
Kokosová palma je v tropickém pásmu klíčovou rostlinou.

Černý čaj je v Evropě nejrozšířenější.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů