Oko

Kostel Panny Marie před Týnem

Staroměstské náměstí Praha

Kostel Panny Marie před Týnem
Kostel Panny Marie před Týnem je gotická trojlodní stavba se dvěma věžemi.

Kostel Panny Marie před Týnem je vynikajcí gotická trojlodní stavba se dvěma věžemi, založená v roce 1365 a dokončená v roce 1511. Na severní straně se nachází portál, jehož tympanon je dílem kamenické huti Petra Parléře. Kostel Panny Marie před Týnem byl v husitských dobách ovládnut skupinou Husových přívrženců a od r. 1427 zde byl farářem volený husitský (utrakvistický) biskup Jan Rokycana, který byl v kostele u sakristie také pohřben. Poblíž hlavního oltáře je náhrobek dánského hvězdáře Tycho de Brahe.


Další články

Santería, tančící bohové z Kuby.
Hedvábná stezka vedoucí centrem asijského kontinentu.
Pravdivost vizuálního smyslového vnímání vykazuje poměrně značné mezery.
Štěstí - co je to štěstí a jaké cesty k němu vedou?

Mariánská zjevení jsou fenomén.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů