Oko

Staroměstské náměstí Praha

Staroměstské náměstí v Praze, které se rozkládá na ploše více než 9000 m2 patří k místům, o nichž se dá oprávněně prohlásit: "tudy kráčely dějiny."

Pražský poledník - Staroměstské náměstí Praha
Pražský poledník na Staroměstském náměstí byl vyznačován stínem, který v poledne vrhal Mariánský sloup

Na místě, kde dnes najdeme Staroměstské náměstí v Praze, bývala kdysi křižovatka obchodních cest a tržiště kupecké osady, na kterém se již v 11. století konaly pravidelné trhy. Právě na tomto místě se odehrály mnohé historické události - vzpoura obyvatel po popravě Jana Želivského, poprava sedmadvaceti českých pánů 21. 6. 1621, 14. října 1918 se na Staroměstském náměstí konala demonstrace za vyhlášení nezávislosti na Rakousku-Uhersku, 21. února 1948 zde ke shromáždění svých stoupenců pronesl Klement Gottwald projev, který je symbolicky považován za počátek čtyřicetiletého období vlády komunistů v Československu.

Čtvercové Staroměstské náměstí je uzavřeno gotickými, renesančními, barokními, rokokovými, novobarokními a novorenesančními domy, které přes rozdílnost sluhů vytvářejí harmonický celek. Stojíme uprostřed náměstí, na místě, podle něhož kdysi v Praze měřívali čas. Po pravé straně máme pomník, dílo L. Šalouna, před sebou Staroměstskou radnici, u níž naše procházka po Staroměstském náměstí začíná.

Domy na Staroměstském náměstí:
Staroměstská radnice
Dům u minuty
Kostel svatého Mikuláše
Novobarokní dům čp. 934/5
Novobarokní dům čp. 932/6
Dům čp. 930/7
Dům čp. 829/8
Nárožní dům čp. 609/9
Dům čp. 608/10
Dům U zlaté hvězdy čp. 607/11
Palác Goltz-Kinských
Gotický palác U kamenného zvonu
Týnská škola
Dům u bílého jednorožce
Kostel Panny Marie před Týnem
Štorchův dům
Dům U kamenného beránka
Dům U kamenného stolu
Dům U Lazara
Dům U zlatého jednorožce
Nárožní dům U zlatého velblouda
Dům U bílého anděla
Dům U zlatého koníka
Dům U srpů
Dům U modré hvězdy
Dům Na kamenci
Dům U vola
Dům U zlatého anděla


Další články

Sluneční hodiny patří k nejstarším vynálezům lidstva.
Gregoriánský kalendář zavedl roku 1582 papež Řehoř XIII.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů