Oko

Větrné mlýny

Větrné mlýny v oblasti kolem Severního moře.

Větrný mlýn
V roce 1830 postavený větrný mlýn stojí poblíž holandské obce Benz.

Ze starých záznamů se můžeme dozvědět, že v 19. století bylo na území států ležících kolem Severního moře - Dánska, severního Německa a Holandska kolem 30 000 větrných mlýnů. V polovině dvacátého století poklesl počet těchto zařízení téměř na nulu. Rychlá potřeba energetických zdrojů se však již v 60. letech postartala o jejich návrat. Jen v Dánsku bylo v té době opět v provozu přibližně tisíc energetických zařízení využívajících sílu větru. A to byl pouze začátek návratu k využívání větrné energie, dnes již v těchto zemích počet větrných elektráren vysoce převyšuje někdejší počet větrných mlýnů.


Další články

Větrné mlýny na severu Německa plní dnes nejrůznější funkce.
Mrtvé moře je jezero, jehož voda má vysoký obsah soli.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Stavba lodí v Dánsku kde se vyrábí největší námořní lodě v Evropě.
Proč stoupne hladina moře roztáním ledovců
Využívání větrné energie ve Velké Británii

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů