Oko

Proč stoupne hladina moře roztáním ledovců

Proč se zvýší hladina moří roztáním ledovců, když při roztání ledu ve vodě tato nezmění svůj objem?

Jednoduchý pokus s kostkou ledu vhozenou do sklenice s vodou nám může ukázat, že ani po jejím roztání hladina vody ve sklenici nestoupne. Plovoucí led tedy na hladině zaujme přesně takovou polohu, aby nad hladinu vyčnívala část (přibližně 8%), která po roztání doplní objem ponořené části.

To ovšem platí pouze pro led, který volně pluje na hladině sladké vody. Moře je slané a mořská voda má vyšší hustotu než voda sladká, kterou jsou velkou měrou ledovce tvořeny (jsou doplňovány sněhem dopadajícím na jeho povrch). Nad hladinu proto vyčnívá i více než 10% objemu ledovce plujícího na moři. Když zopakujeme pokus s kostkou ledu plujícího v vodě silně osolené, zjistíme, že hladina vody po rozpuštění ledu nepatrně stoupla. Roztátí ledu pokrývajícího Severní ledový oceán by mělo podobný efekt. Mnohem větší dopad by ale samozřejmě mělo roztátí grónských a především antarktických pevninských ledovců.


Další články

Ledovec - rozlišujeme dva typy zalednění, prvním jsou polární ledovcové příkrovy, odborníky nazývané kontinentální ledovec, druhý typ představuje horský ledovec, který se sice s kontinentálním ledovcem svou velikostí nemůže srovnávat, avšak početně je tento typ daleko hojnější.
Čaj je vzpruhou těla i potěchou smyslů.
Vlašské ořechy jsou zvláštní velmi vysokým obsahem antioxidantů v osemení - hnědé slupce jader.
Kamenná moře a sutě - rozsáhlé oblasti kamenité sutě balvanů se nazývají kamenná moře.
Led zdrojem pitné vody pro žíznící oblasti planety.
Koupel je pro člověka čas odpočinku i očisty těla.
Mrtvé moře je jezero, jehož voda má vysoký obsah soli.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Čaj Darjeeling patří k nejkvalitnějším a nejznámějším čajům na světě.
Měření tuku v těle umožňují hodinky, které vynalezli japonští tvůrci.
Lednice na skladování přírodního ledu ve Smidarech - před několika desítkami let se k chlazení a krátkodobému skladování nápojů a potravin využíval přírodní led.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů