Oko

Osel divoký

Divoký osel se stává stále vzácnějším obyvatelem odlehlých oblastí Afriky a Asie.

Osel somálský
Domovem divokých oslů jsou dva kontinenty - Afrika a Asie.

Stává-li se osel domácí poměrně vzácnou podívanou, jsou divocí osli většinou zcela nedostupnými živočichy. Až na řídké vyjímky jsou tyto druhy ohrožené vyhynutím nebo téměř vyhynulé.

Domovem divokých oslů jsou dva kontinenty - Afrika a Asie. Původně žili rozptýleni na obrovských územích a následkem toho je systematika oslů velice komplikovaná. Zoologové se zatím neshodli, zda ta či ona forma divokého osla je pouze rasa nebo samostatný druh. U afrických oslů jsou rozdíly i v latinském názvosloví, například osel núbijský může být uváděn jako Equus asinus africanus nebo Equus africanus africanus. Mimo uvedené dvě rasy afrických oslů bývají často popisovány i další, například osel danakilský.

Ještě složitější situace je u asijských oslů. Ti jsou některými znaky bližší koním než svým africkým příbuzným, a proto se v odborné literatuře označují jako poloosli. Velmi často se užívá i názvu kulan pro všechny asijské osly, ačkoli tento název přísluší jen rase Equus hemionus kulan. Časté spory se vedou také o to, zda je kiang samostatný druh či nikoli. Příčinou všech těchto sporů a nesrovnalostí je velká proměnlivost tělesných znaků i zbarvení divokých oslů.

K tomu, aby zoolog mohl odpovědně rozhodnout tyto problémy, potřebuje dostatek kůží a kosterního materiálu. Těch však z minulosti nebývá dostatek nebo nejsou spolehlivě dokumentovány a v současné době je již opatřit nelze, protože divocí osli žijí v nedostupných místech, z převážné části jsou chráněni a někteří dokonce vyhubeni. Nezbývá než si zvyknout na existenci několika odlišných názorů.

Divocí osli

Divocí osli patří mezi nejpodivuhodnější zvířata naší planety. Dokázali se přizpůsobit nejkrutějším podmínkám, jaké s sebou přináší život ve stepi, polopoušti i poušti. Pro člověka měli značný význam jako lovná zvěř i jako předkové domácích oslů. Lidé jim však, jak se často stává, odplatili za dobré zlým. Divoký osel stojí před vyhubením, jejich stavy decimují lovci i pytláci a v ještě větší míře přispívá ke snižování počtu těchto neobyčejných zvířat jejich vytlačování do stále nehostinnějších oblastí. Pastevci v místech jejich života okupují napajedla a ani otužilí divocí osli nemohou trvale vydržet bez vody. Jen na nemnoha místech se podařilo zajistit účinnou ochranu divokého osla.

Pokud se nepodaří zajistit ochranu divokých oslů, je možné, že z celého rozvětveného příbuzenstva nám zbude pouze, lidmi čato pomlouvaný, osel domácí.


Další články

Divoká i domestikovaná lama.
Poušť Namib je nejstarší pouští světa.
Zvířata a orientace
Hedvábná stezka spojovala Čínu a západní země.
Velbloud, koráb pouště převážel v minulosti zboží z východu.
Poušť Gobi se rozkládá na území Mongolska a Číny.

Divoký osel se stává stále vzácnějším obyvatelem odlehlých oblastí Afriky a Asie.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů