Oko

Astrildi

Astrildi jsou malí ptáci, jejichž chov je velmi populární po celém světě.

Amada nádherná
Amada nádherná

Historie chovu astrildů v Evropě začíná v průběhu 17. století. Tehdy portugalští mořeplavci ze svých pravidelných cest podél rovníkové Afriky přiváželi nejrůznější druhy ptáků včetně malých, nápadně zbarvených pěvců. Jejich chov by v té době výsadou pouze nejbohatších představitelů společnosti. Ke konci 17. století se obchod s ptactvem velice rozšířil, ptáci se stali výhodným obchodním artiklem a dováželi se po tisících. Poté se postupně rozšířili po celé Evropě, objevily se i první odborné publikace o chovu astrildů a chovatelé dosáhli i prvních úspěchů při rozmnožování těchto exotických ptáků v zajetí.

Chov drobných astrildů je dnes po celém světě velmi populární a rozšířený. Za tuto oblibu vděčí astrildi své miniaturní velikosti, nádherným barvám a ovšem i zajímavým každodenním nebo hnízdním projevům. Obyvatelé měst, odkázáni jen na omezené prostory, mají možnost přinést si do svého soukromí, aniž by riskavali potíže se sousedy, kterým se nevyhnou například chovatelé hlučných papoušků, kousek živé přírody.

Astrildi

Astrildi (Estrildidae) jsou malí ptáci, ne větší než vrabec. Tvoří samostatnou čeleď čítající přibližně 125 druhů. Chovatelé dělí astrildy do dvou základních skupin - vlastní astrildi s tenkým a poměrně dlouhým zobákem a na druhy se zobákem krátkým a silným, takzvané amadiny.

Astrildi obývají africký kontinent na jih od Sahary, Madagaskar, jižní Asii, indonéské ostrovy, Novou Guineu, Austrálii a přilehlé ostrovy a tichomořské ostrovy až po Samou a Mikronésii (na Novém Zélandu však nežijí). Typickým životním prostředím astrildů je otevřená travnatá savana s dostatkem křovin a stromů. Často se vyskytují i v blízkosti lidských sídel. Jen několik málo druhů žije v čistě lesní krajině.

Astrildi jsou ptáci zrnožraví, kteří potravu sbírají především na zemi nebo vybírají semena z klásků trav. Často však tvoří podstatnou část jejich potravy hmyz a drobní živočichové.

Velmi nápadným projevem těchto ptáků je tok, typický pro každý druh. U mnoha astrildů samec toká tak, že poskakuje a uklání se a při tom obrací k samici střídavě hlavu a ocas. Někdy drží v zobáku stéblo trávy - symbolický stavební materiál. Místo pro stavbu hnízda si vybírá samec i samice, kteří po celou dobu hnízdění tvoří pevný pár. Hnízdo je kulovitá nebo hruškovitá stavba, někdy s trubicovitým vstupním otvorem. Samička snáší čistě bílá vajíčka, z nichž se líhnou mláďata se zvláštní hltanovou kresbou, sestávající z tmavých skvrn a čar. Mimo to mají ještě bradavkovité papily různých barev. Kombinace kresby a papilek je pro každý druh specifická a rodiče podle ní svá mláďata jednoznačně poznají.

O mladé se starají oba rodiče. Stejně jako papoušci nebo holubi krmí mláďata natrávenou potravou z volete. Způsob krmení je však v celém ptačím světě ojedinělý. Rodiče převedou velkou část obsahu svého volete přímo do hltanu mladého ptáka pomocí pumpujících pohybů. Oba zobáky jsou při tom velmi pevně a dlouho spojeny. Právě pro tento zvláštní způsob krmení nemohou mladé astrildy nikdy odchovat dospělí ptáci jiného druhu, astrildi tedy nemohou mít pěstouny.

Po období hnízdění se astrildi potulují po kraji ve velkých hejnech, často složených i z několika druhů. Za potravou se slétávají na plantáže obilnin, kde mohou způsobovat značné škody. Astrildi jsou společenští, hnízdí v koloniích a žijí v hejnech. Při odpočinku vysedávají na větvičkách těsně vedle sebe a vzájemně si čistí peří na hlavě a krku. V přírodě si takto sedají obvykle jen příslušníci stejného druhu, v zajetí se tak druží i odlišné druhy.


Další články

Albíni, bílá zvířata mají v přírodě jen malou šanci přežít.
Papouščí zobák je univerzální nástroj s unikátním uspořádáním.
Kormoráni mají péřový šat, který se snadno promáčí.
Javorový sirup je sladká pochoutka, kterou využívají některé recepty.
Naši vodní a brodiví ptáci
Zvířata ve filmu si dokážou najít cestu k srdcím diváků.
Kokosová palma je pro obyvatele tropického pásma důležitou rostlinou.

Astrildi jsou malí ptáci, jejichž chov je velmi populární po celém světě.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů