Oko

Dešťová voda může obsahovat škodlivé látky

Dešťová voda, která padá z oblohy, je k pití často naprosto nevhodná. Obsahuje mnoho látek, které mohou vážně poškodit lidské zdraví.

Dešťová voda
Dešťová voda může obsahovat vysoké dávky rozpuštěných pesticidů.

Dešťová voda už není, co bývala. Nejnovější vědecké studie prokazují, že dešťové přeháňky nad Evropou obsahují tak vysoké dávky rozpuštěných pesticidů, že tuto vodu nelze vůbec pít. "Limity škodlivin, které může obsahovat pitná voda, jsou v dešťové vodě značně překračovány," říká Stephan Müller, který pracuje jako chemik ve Švýcarském federálním institutu životního prostředí v Dübendorfu.

Normy států Evropské unie i USA povolují obsah maximálně sto nanogramů pesticidů v litru pitné vody. Ale dešťová voda obsahuje zejména v prvních minutách deště mnohonásobně větší množství škodlivých látek, například až čtyři tisíce nanogramů běžného pesticidu s názvem 2,4-dinitrofenol. Měření ukázala, že z náhodně vybraných jednačtyřiceti bouří bylo v devíti případech překročeno povolené stonanogramové množství další látky - atrazinu.

Jedovatá dešťová voda

Kdy je dešťová voda nejjedovatější? Především tehdy, přichází-li po delším období sucha. Pokud navíc byla v tomto období okolní pole ošetřena pesticidy, jsou první minuty deště doslova plné jedů.

Dešťová voda se často zachytí v podzemních nádržích a ve studnách. Ty mohou představovat nebezpečí, které si ani neuvědomujeme. Švédští lékaři například nedávno přišli s teorií, podle níž je zvýšené množství pesticidů ve vodě zodpovědné za zvyšující se počet onemocnění rakovinou v oblastech, kde se pesticidy používají - to znamená v celém západním světě.

Tuto teorii by mohly potvrzovat výsledky sledování pacientů s non-hodgkinovým lymfomem. Pozorování švédských pacientů trpících touto chorobou ukázalo, že všichni byli více vystaveni látce MCPA, což je běžný pesticid, a to 2,7násobně více ve srovnání se zdravými osobami. Pacienti také častěji přicházeli do styku s glyfosfátem, nejpoužívanějším herbicidem.

Lékaři předpokládají, že podobné látky potlačují lidskou imunitu, což dovoluje takovým virům, jako EB virus vyvolat v organismu reakce, které vedou až k vypuknutí nádorového onemocnění.


Další články

Pitná voda z moře a metody jejího získávání.
Teorie strun přináší přírodní zákon platný pro všechny.
Těstoviny různorodých tvarů patří mezi tradiční recepty italské kuchyně.
Mrtvé moře je jezero jehož voda má vysoký obsah soli.
Měření tuku v těle umožňují hodinky, které vynalezli japonští tvůrci.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Minestrone je originální italský recept na zeleninovou polévku se vždy trochu odlišným složením.
Pitná voda z mořského dna vyvěrá z podmořských pramenů.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů