Oko

Houby, které zapáchají

Hadovka smrdutá
Hadovka smrdutá

Hadovky, psivky, květnatce, mřížovky a další jejich příbuzní jsou houby poněkud zvláštní. Již řád břichatek (Gasterales), do kterého všechny patří, se v mnohém liší od ostatních stopkovýtrusných hub. Na rozdíl od hřibů či muchomůrek vytvářejí břichatky plodnice, které jsou uzavřené a výtrusy se utvářejí uvnitř. Podle způsobu, jakým se plodnice otevírají a uvolňují dozrálé výtrusy, rozdělují mykologové břichatky do několika čeledí.

V tomto článku si povšimneme především těch druhů, které se při rozmnožování nespoléhají na rozmary vzdušných vírů roznášejících výtrusy, ale jsou při rozšiřování výtrusů odkázány na pomoc hmyzu.

Stavba břichatek je od ostatních hub natolik odlišná, že bychom s termíny, jako jsou klobouk, třeň, lupeny nebo výtrusorodé rouško, daleko nedospěli a ve spojení s břichatkami bychom je vlastně neměli ani používat. Plodnice břichatek je kryta jednovrstevnou nebo vícevrstevnou okrovkou (peridium). Ta ve svém nitru ukrývá výtrusorodou vrstvu zvanou teřich (gleba), který může vyplňovat buďto celý obsah plodnice, nebo se v ní může rozlišovat ještě neplodná subgleba.

Glebu tvoří spleť houbovitých vláken (říká se jim hyfy), která se v tomto případě nazývají kapilicium, a bazidie, na nichž se tvoří výtrusy. V některých případech tvoří glebu slizovitá hmota, která je v plodnici uzavřena jen v mládí (dokud má plodnice kulovitý tvar). Během vývoje je vynesena ven na zvláštním útvaru, který se nazývá nosič (receptaculum). Je to obdoba třeně u jiných hub. U hadovek ulpívá gleba na povrchu kloboukovitého útvaru na konci nosiče, u mřížkovitých hub obaluje různě tvarovaná žebra nebo ramena. Ve všech případech však má jednu společnou vlastnost - silně zapáchá. U jednotlivých druhů se pach poněkud liší, vždy je však pro hmyz, zvláště mouchy, velmi lákavý.

Mouchy přilétají za zápachem ve velkém množství, hodují na slizovitém teřichu a přitom roznášejí na svých tělech výtrusy na velkou vzdálenost od mateřské plodnice. Protože se samy mouchy stávají kořistí hmyzožravých zvířat, zvláště ptáků, jsou výtrusy druhotně rozšiřovány do mnohem větších vzdáleností, často i na jiné kontinenty. Tím se vysvětlují náhlé a neobvyklé výskyty hadovkotvarých hub, v poslední době například květnatce Archerova. Někdy přenáší tyto houby do různých zemí i přímo člověk, většinou nevědomky s cizokrajnými rostlinami, a proto se "novinky" mykoflóry objevují zpravidla ve sklenících.


Další články

Moucha domácí je malá, dotěrná a všudypřítomná.
Čaj je potěcha smyslů.
Strnad obecný je nejhojnější z našich strnadů.
Těstoviny různorodých tvarů patří mezi tradiční recepty italské kuchyně.
Obtížný bodavý hmyz obtěžující v letním období.
Med využívají tradiční recepty na výrobu perníku.

Recepty houby přináší inspiraci pro přípravu jídel z hub.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů