Oko

Bridž

Bridž je jedinečná karetní hra, při které více než na náhodě záleží na schopnostech propočtu, taktice a intuici hráčů. Možná i proto bývá přirovnáván k šachům a stejně jako jim, se mu říká "královská hra". Karetní hře bridž propadne každý, koho neodradí její zdánlivá složitost.

Bridž
Bridž je karetní hra, při které více než na náhodě záleží na schopnostech propočtu.

Bridž je vzrušující společenskou záležitostí, při níž se nemusí sázet veliké peníze, a přesto se od ní zkušený hráč neodtrhne. K dosažení radosti ze hry je nutné jí dobře porozumět a získat v ní určitou zručnost. To vyžaduje čas, ale bridž není tak komplikovaný, jak se na první pohled může zdát. Mnoho zájemců o tuto hru sice při prvních krocích odpadá a každému se při ní nedaří stejně, ale přesto lze říci, že se bridž naučí hrát každý, kdo skutečně chce a překoná počáteční potíže.

Původ hry bridž

Původ hry je nejasný. Prvenství si připisuje několik národů - Angličané, Francouzi, Rusové a Turci. Bridž nepochybně souvisí s hrou whist, která je anglického původu. Pochází ze sedmnáctého století a vyvinula se z několika jiných her, mezi které patří například triumph, později přejmenovaný na trump.

Whist se v osmnáctém století stal oblíbenou hrou londýnských gentlemanů a roku 1742 o něm vyšla první kniha, nazvaná Short Treatise on Whist (Krátké pojednání o whistu), jejímž autorem byl Edmond Hoyle. Tato hra se stala velice populární v Americe, než ji okolo roku 1890 nahradil bridge whist. Svůj původ v něm má i hra zvaná licitovaný bridž (auction bridge) z počátku dvacátého století a kontraktní bridž (contract bridge) z období dvacátých a třicátých let. Domněnky o středomořském původu bridže byly podloženy existencí hry zvané biritch nebo také khedive. Tato hra byla oblíbená především v Řecku a v Egyptě a v poslední čtvrtině devatenáctého století i v oblasti francouzské Riviéry.

Základy pravidel bridže

Jak již bylo řečeno, bridž je hra společenská, ve které proti sobě nestojí pouze dva hráči, nýbrž dvě dvojice, které spolu vytvářejí spojeneckou skupinu, takzvanou linku. Při hře velice záleží na spolupráci obou partnerů. Jejich rozesazení se tradičně označuje podle světových stran (kterým samozřejmě ve skutečnosti nemusejí odpovídat). Místo si volí hráč, který si v počátečním losování vytáhl nejvyšší kartu. Dvojici tvoří s tím, kdo má druhou nejvyšší kartu. Jeho partner sedí proti němu, dvojice sedí ve směrech Sever-Jih a Východ-Západ.

Bridž se hraje s balíčkem dvaapadesáti karet bez žolíků. Hodnoty jednotlivých barev jsou v bridži trvalé - nejvyšší mají piky, následují srdce, poté kára a nakonec trefy (kříže). Karty jsou u všech barev seřazeny vzestupně - nejnižší má číslo 2, následuje 3,4,5 až 10, J, Q, K, A. Karty od desítky po A se nazývají honéry.

Průběh hry bridž

Bridž se skládá ze dvou částí - dražby a sehrávky. Účelem hry je licitací vydražit nejvyšší hru a uhrát ji. Rozdává hráč, který si při losování vytáhl nejvyšší kartu. Vybere si jeden ze dvou odlišných balíčků padesáti dvou karet (s červeným nebo modrým rubem) a podá jej hráči po své levici k zamíchání. Hráč po jeho pravé straně snímá. Karty se poté rozdávají po jedné zleva doprava. V průběhu rozdávání míchá partner rozdávajícího druhý balíček karet, připravený pro další hru.

Hráči si srovnají svých třináct karet v ruce a začíná dražba. Zahajuje hráč, který rozdával. Jde o stanovení nejlepší barvy a vyššího počtu zdvihů. Dražba probíhá tak, že rozdávající oznámí, kolik triků a v jakém závazku (trumfové barvě) hodlá jeho strana získat. Závazek nemusí být vždy trumfový, tedy s uvedením trumfové barvy.

Zdvih má čtyři karty, od každého hráče jednu. Prvních šest zdvihů se označuje jako kniha. Každému dalšímu zdvihu se říká trik, v jedné hře je jich možné získat sedm. Platí tedy, že sedm zdvihů je rovno jednomu triku, osm dvěma atd. Získané zdvihy se skládají křížem, aby bylo možné stále kontrolovat, kolik zdvihů která strana získala. Na závěr se triky bodově ohodnotí.

Při hře může hráč vyjádřit pochybnost o tom, že jeho protivník získá triky, ke kterým se zavázal, výrazem kontra. Kontrovaná hra je hodnocena dvojnásobně vysoko. Je-li však kontrovaný hráč přesvědčen, že ohlášené triky uhraje, může nabídnout rekontra. Tím se hodnota hry opět zvyšuje.

Pokud jde o sehrávku, platí zásada, že barva se musí přiznávat, takže jsou-li vyneseny piky, musí všichni přidat pik. Nemá-li hráč vynesenou barvu, může (ale nemusí) přebíjet trumfem. Dražba je velice důležitou součástí hry, protože její výše má vliv na konečný počet bodů. Hodnotí se totiž jen vydražené, nikoli skutečně dosažené triky. Stane-li se, že jedna strana získá sedm triků a vydraženo bylo jen šest, získá body jen za šest triků. Všechny ostatní se hodnotí až při konečném skóre.

Bridž - hra gentlemanů

Bridž je nesmírně zajímavý především proto, že oba partneři se musí dohodnout na společném postupu, ale každý z nich má přehled pouze o vlastních kartách. Partneři mohou získávat informace o kartách druhého jen ze vzájemného chování ve hře a z reakcí na její vývoj. Zásadně nesmějí dávat nic najevo gestikulací. Zvláště důležité je, aby se hráči k sobě chovali za všech okolností zdvořile a s respektem. Praxe však bývá často odlišná, o čemž svědčí i oblíbená definice hráče bridže: je to génius, který je nucen hrát s hlupákem proti dvěma podvodníkům.

Pravidla slušného chování jsou základem pravého bridže. Jejich psaná podoba zahrnuje desítky stránek textu. Hráč by se podle nich měl vyvarovat všech poznámek nebo jednání, které by mohlo být ostatním hráčům na obtíž nebo jim působit rozpaky. Při dražbě i sehrávce se hráči mají dorozumívat výhradně platnými výroky. Dražit se má stejným tónem a bez zvláštního důrazu, není možné neopodstatněně váhat či se chovat tak, aby byl soupeř uveden v omyl. Je zakázáno při hře "třískat" kartami. Rovněž je nemyslitelné doprovázet vynášení karet průpovídkami či příliš pozorovat ostatní hráče. Zachovávání těchto pravidel je důležité, aby bridž zůstal důstojnou hrou kultivovaných lidí.

Bridž dnes

Bridž je společenskou záležitostí, avšak rozvíjí i kombinační schopnosti. Není proto jistě náhodou, že k němu usedá i mnoho významných šachistů. Dosažené výsledky se dají objektivně měřit. Pořádají se proto turnaje, kterých se účastní hráči z desítek různých zemí. Mistrovství světa v bridži se konají od třicátých let dvacátého století, souběžně se jednou za čtyři roky pořádá i mistrovství Evropy. Ve Francii se navíc podařilo bridž prosadit do výuky matematiky na základních i středních školách. K popularizaci hry slouží řada internetových stránek zaměřených na její online variantu. V každém okamžiku jsou na nich přihlášeni zájemci, kteří si mohou vybrat soupeře podle úrovně pokročilosti. Skutečnost, že zájem o tuto podobu královské karetní hry stále roste, je pro její budoucnost dobrým znamením.


Další články

Magic the Gathering je sběratelská karetní hra.
Móda ve starověkém Řecku
Jak se zrodily peníze a jejich další vývoj.
Psychologický význam barev a jejich účinky.
Havajské ostrovy jsou místem, kde se spojuje oheň a voda.
Bod je zdánlivá nicotnost.
Nejvyšší socha Buddhy stojí v indické Bódhgaji.
Strategické hry pomáhají proti stárnutí

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů