Oko

Životnost CD DVD a dalších digitálních médií

Dvacáté století přineslo digitální archivaci dat. Na první pohled se může zdát, že problém s volbou záznamového materiálu je tak vyřešen. Skutečnost je jiná.

5.25 Disketa

Diskety 5.25 jsou nejen minulostí, ale i oříškem. Málokdo vlastní zařízení, které je schopno je přehrát.

Většina informací je uložena v numerické podobě, která klade značné nároky na trvanlivost nosičů. K tomu je třeba přičíst citlivost nosičů na elektromagnetické vlny, které sice nosič viditelně nepoškodí, ale záznam na něm se stane nepoužitelný. Není proto divu, že se pro ukládání dat používá i speciální trvanlivý papír, který by měl vydržet nejméně sto let.

Velkým problémem jsou stále se měnící formáty záznamových médií a s nimi i příslušná čtecí zařízení. Málokdo je dnes schopen přečíst data uložená na pětiačtvrtpalcových disketách, které byly ještě před patnácti lety běžné, nebo videokazety ve formátu jiném než VHS. Přístroje, které byly schopné je přehrát, mají životnost asi deset let a jejich další konzervace je často téměř nemožná. Neexistuje univerzální přehrávač, který by si poradil se všemi možnými formáty.

Řešením je pravidelná aktualizace starých záznamů do novějších norem. Tento osud zřejmě čeká i univerzální CD nosiče, které byly svého času pokládány za téměř věčné. Jejich životnost se pohybuje okolo několika desítek let v případě lisovaných CD. U vypalovaných CD nosičů je to v nejlepším případě dvacet let. Po této době dojde k nevratným změnám disku a nosič "zapomene" svůj obsah. Větší životnost by měly mít CD z novějších materiálů, které by měly vydržet až sto let.

Trvanlivost
Magnetické nosiče
Disketa20 let
Audio a videokazety10 až 30 let
Magnetická páska50 let
Bankovní karta10let
Pevný disk10až 20 let
CD-ROM, DVD
Minidisk50 let
CD-ROM20 až 100 let
CD-RW10 let
CD a DVD (novější materiály)až 100 let

Další články

Bod
Hodiny, hodinky a hodináři
Encyklopedie Diderot
Žďákovský most přes řeku Vltavu.
Teorie strun

CD, DVD a dalších digitální média mají časem omezenou životnost, poté se data na nich uložená ztrácí.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů