Oko

Spinální anestezie

Pokusy vždy patřily k medicíně. Velmi často ověřovali lékaři své myšlenky, nápady, nové přístroje a postupy sami na sobě. Ne vždy vyvázli bez úhony.

Německý chirurg August Bier je otcem spinální anestezie, která je známa také pod názvem míšní nebo lumbální anestezie. Jde o vyřazení určitých míšních nervů vstříknutím narkotika do likvorové kapaliny (prostoru mozkomíšního moku). Narkotikum se nesmí dostat až do mozku a horní část pacientova těla musí zůstat bdělá.

Objev spinální anestezie

August Bier

August Bier, otec spinální anestezie.

Bylo to na sklonku devatenáctého století, přesně v roce 1898. Pro celkovou anestezii se používal éter nebo chloroform. Chloroform uspal pacienty dokonale. Stačilo však pár kapek navíc, špatně odhadnutá dávka a pacient se už neprobudil. S éterem byly jiné problémy. Účinkoval různě rychle a chirurgové často začínali operovat dřív, než začal působit. Navíc po probuzení zažíval pacient kruté bolesti hlavy, nevolnost, zvracení a někdy i vlivem éteru zápal plic.

Bier, který v tu dobu byl hvězdou na německé Královské chirurgické klinice v Kielu, přišel s nápadem, jak vyřadit citlivost dolní části těla. Použil k tomu malou dávku kokainu, kterou vstříkl do prostoru mozkomíšního moku. Zkusil tuto techniku s úspěchem na půl tuctu pacientů. Znecitlivěli v dolní části těla na dost dlouhou dobu, aby Bier mohl v klidu provést operace kotníku, kolena, holenní i stehenní kosti.

Dva pokusy

Operace se povedly, ale pacienti si stěžovali na úporné bolesti hlavy podobně jako po celkové anestezii éterem. Bier se rozhodl vyzkoušet metodu spinální anestezie sám na sobě.

Procedura byla jednoduchá. Mladý Bierův asistent, chirurg August Hildebrandt, souhlasil, že pokus na Bierovi provede. Bylo potřeba provést lumbální punkci poměrně dlouhou injekční jehlou a poté, co jehla pronikne do patřičného prostoru, nasadit na ni injekční stříkačku s kokainem. Lumbální punkci provedl Hildebrandt schopně. Pak ale zjistil, že nemá připraven kokain, a šel ho hledat. Mezitím odkapával Bierovi mozkomíšní mok. Zděšený Hildebrandt rychle vytáhl jehlu a ránu zalepil. Zdálo by se, že pro jednou měli oba dost.

Bier se však rozhodl, že pokus přece jen udělá. Hildebrandt se nabídl jako dobrovolník. Kokain pečlivě připravili a začali znovu.

Průběh pokusu

V 19.38 hod. vstříkl Bier podle záznamů Hildebrandtovi kokain do likvorové kapaliny. O sedm minut později ho pokusně píchl jehlou do stehna. Hildebrandt to vnímal jako pouhý tlak. Lechtání na chodidlech necítil vůbec. Bier byl nadšen. Řízl Hildebrandta do stehna skalpelem. Nic. Po třinácti minutách si na Hildebrandtově noze uhasil doutník. Opět žádná odezva. Horní polovina těla přitom zůstávala citlivá.

Uplynulo dvacet minut. Bier byl nadšen a zkoušel dál. Železným kladivem udeřil Hildebrandta do holeně. Žádná odezva. Prudce mu zmáčkl varlata. Opět nic.

Výsledky pokusu

Zhruba po pětačtyřiceti minutách se Hildebrandtovi začal vracet do nohou cit. Oba chirurgové nadšení úspěchem se vydali slavit do nedalekého podniku. Jeden ztratil značné množství mozkomíšního moku, druhý byl popálený doutníkem, pobodaný, potlučený, s rozmačkanými varlaty. Dali si víno a doutníky. Druhý den ráno se Bier cítil svěže a bez problémů. Odpoledne zbledl, puls mu zeslábl a měl závratě. Když si lehl, problémy neměl. Na lůžku musel zůstat devět dní. Poté všechny symptomy zmizely.

S Hildebrandtem to bylo horší. Musel se starat o pacienty na klinice. Bylo mu zle, měl kruté bolesti hlavy, bolely ho zraněné nohy i varlata.

Bier ve vědecké zprávě podrobně popsal, co s Hildebrandtem prováděl. Dokázal, že malá dávka kokainu znecitliví dolní část těla na dobu dostatečně dlouhou pro provedení většiny operací. Spinální anestezie se začala v medicíně prosazovat.


Další články

Narkóza je využívána již více než jedno a půl století.
Virová hepatitida C tichá epidemie.
Tlak je fyzikální veličina, jejíž účinky můžeme pozorovat ve svém každodenním životě.
Když se řekne tradiční čínská medicína, napadne většinu lidí nejprve akupunktura, vonné tyčinky a ženšen. Ve skutečnosti však je paleta léčebných metod daleko rozsáhlejší.
Korejský ženšen je součástí tradiční čínské medicíny.
Kdy vznikly první hvězdy

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů