Oko

Sedlické údolí

Most přes Sedlické údolí
Most přes Sedlické údolí

Mezi Sedlickým potokem a Želivkou leží významné těleso horniny zvané hadec s velice pozoruhodnou květenou. Dnes je údolí Sedlického potoka i Želivky zotopeno velkou přehradní nádrží zásobující Prahu vodou, navíc se nad nimi klenou dálniční mosty a dálnice Praha-Brno proťala i hadcové těleso. Štoly na Sedlickém potoce a velká část skalek s vzácnými rostlinami se octly pod vodní hladinou. Hadcové rarity však nevyhynuly, začaly samovolně osidlovat skalky nově odkryté zářezem dálnice. Navíc zůstaly zachovány hadcové skalky s řídkým borem na horním okraji Sedlického údolí. Ty totiž měly být podle staršího územního plánu prěměněny v chatovou kolonii, nádrž s pitnou vodou a přísné vodoochranné pásmo však tuto hrozbu odvrátily. A tak příroda a krajina se mění, ale - jak dokazuje příklad Sedlického údolí - vzácný genofond přitom ještě nemusí utrpět újmu.


Další články

Islandský lišejník pukléřka islandská povzbuzuje činnost zažívacího traktu a působí protizánětlivě.
Žďákovský most přes řeku Vltavu.
Pitná voda z moře pro žíznící kouty planety.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů