Oko

Smaragdová deska

Smaragdová deska (Tabula smaragdina) se zápisem traktátů egyptského boha Thovta.

Najznámější z údajných traktátů egyptského boha Thovta byl zapsán na smaragdové destičce. Řecky byl tento bůh pojmenován Hermes Trismegistos. Pod tímto jménem kolovaly v helénistické a římské době takzvané hermetické (ezoterické) spisy.

Zhuštěný symbolický text destičky se snaží shrnout metafyzické principy světa a bytí, vzájemnou spojitost mezi ději. Smaragdová deska je základem západního ezoterismu. Do češtiny byl její text přeložen už v šestnáctém století Bavorem Rodovským z Hustiřan.

Text Smaragdové desky se skládá z třinácti vět, přičemž nejčastěji je citována první věta: "To, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole."


Další články

Smaragdy z Uralu - Ruský Ural patří k nejznámějším nalezištím smaragdů na světě.
Teorie strun

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů