Oko

Chocholouš obecný

Chocholouš obecný (Galerida cristata) je malý pěvec z čeledi skřivanovití.

Chocholouš obecný
Chocholouš obecný je malý pěvec z čeledi skřivanovití.

Chocholouš obecný je skřivanovitý pták. Do střední Evropy pronikl v důsledku šíření kulturní stepi až v 15. a 16. století. Je stálý, v mimohnízdní době přelétavý.

Chocholouš obecný vyhnízdí dvakrát do roka. Hnízdo staví na zemi. Samička sedí na třech až pěti jemně skvrnitých vejcích 13 až 15 dnů. Mláďata zůstávají v hnízdě asi 10 dnů, poté je opouštějí, i když ještě nedovedou létat. Rodiče je krmí do stáří 15 dnů.

Chocholouš obecný se živí drobným hmyzem a semeny. Dříve rádi vybírali polostrávená obilná zrna z trusu domácích zvířat, dnes vyhledávají především semena různých plevelů. Chocholouš obecný je rozšířen po celé Evropě až k Baltu, v Malé Asii, Arábii, Egyptě a Súdánu a stepním koridorem zasahuje na východ až do Koreje. U nás patří mezi druhy chráněné.


Další články

Ptačí hnízda rozličných velikostí i tvarů.
Strnad obecný
Sova pálená je jednou z našich nejhojnějších sov.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů