Oko

54 - Padesáté čtvrté číslo

Peklo severu

Peklo severu
Silnice, na kterých se jede jednodenní závod Paříž - Roubaix zvaný Peklo severu. (Foto: Wikipedia, autor: John.john.59)

Jednodenní cyklistický závod Paříž - Roubaix zvaný Peklo severu se koná každoročně v severní Francii, v sousedství belgických hranic.

Historie Pekla severu sahá až do roku 1896. Od roku 1968 se pak start závodu přesunul z Paříže do 60 kilometrů vzdáleného Compiégne.

Závodníci během závodu překonávají 257 kilometrů dlouhou trať, která je proslulá silnicemi z dlažebních kostek a nerovným terénem. Ve dvacátých letech dvacátého století vedla trasa závodu v blízkosti někdejších frontových linií a proto si v té době získal závod přezdívku Peklo severu.

Roku 1983 vznikla skupina nadšenců, Les Amis de Paris-Roubaix, kteří se starají o údržbu povrchu silnic, by byla zachovaná obtížnost závodu a zároveň i bezpečnost pro jezdce.

Jan Viklef žádal radikální nápravu církve, jejíž součástí mělo být odnětí světského panství.

Kolokázie jedlá se u nás pěstuje jako okrasná rostlina v zahradnictví i v domácnostech.

Krasová část Údolí Říčky se nachází v jižní části Drahanské vrchoviny v chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

Epifytické rostliny rostou hojně především v tropických deštných lesích, přichytávají se svými krátkými kořeny ke kmenům a větvím stromů.

Rozhledna Řimbaba byla původně ocelová věž dolu Řimbaba. Otevírá se z ní výhled do nejbližšího okolí, v dálce jsou pak vidět hřebeny Brd a Svatá hora nad Příbramí.

Sleziník zelený osídluje vápence, dolomity, melafyry, ale také břidlice, pískovce, žuly, ruly, andezity a v nižších polohách hadce.

Systémy lidského těla spolu vzájemně spolupracují. Každý z nich má svoji funkci, nenahraditelnou jiným systémem.

Kočičky do vázy vychází z křesťanské tradice vycházející z příběhu, podle kterého vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Ježíše palmovými ratolestmi.

Robertstown je typická vesnice z 19. století na Velkém kanálu v Irsku s domky a skladišti postavenými podél břehů.

Tvrdá semena africké palmy dokážou vzdorovat živočichům, kteří se specializují na louskání semen a jejich pojídání.

Hrad Rabí vznikl na ochranu bohatých rýžovišť zlata na řece Otavě a obchodní stezky.

Kropenáč vytrvalý vytrvává v půdě krátkým, plazivým, větveným oddenkem s četnými postranními kořeny.

Město Liptovský Mikuláš, kde si zaslouží pozornost muzeum Janko Kráľe na náměstí, nese své jméno podle svatého Mikuláše.

Tolice vojtěška se pěstuje od nepaměti jako cenné krmivo pro dobytek. Byla pěstována již ve starověkém Řecku a Římě, kam se dostala kolem roku 470 př. n. l. z Íránu.

Ostrov Elephantine leží na Nilu v egyptském městě Asuán a stal se místem mnohých archeologických objevů.

Topinambur poznal v Kanadě tehdejší guvernér Champlain v roce 1603. Od roku 1616 se pěstovaly v Anglii a brzy se rozšířily i do zbytku Evropy.

Bludné balvany přihrnul na jejich dnešní stanoviště z mnohdy vzálených míst ledovec.

Karakal obývá křovinaté savany Afriky a jihozápadní Asie.

Nakupování v Paříži pozdvihuje toulky kolem pařížských výloh na estetický zážitek.

Liška obecná si pro svou neobyčejnou bystrost a opatrnost získala mezi lidmi pověst chytré a lstivé šelmy.

Světový meteorologický den připadá na 23. březen.

Cvrčilka říční dorůstá délky 13,5 až 14,5 cm, v rozpětí křídel měří 19 až 22 cm a váží 16 až 18 gramů.

Bodrum má odedávna magickou přitažlivost. K jeho proslulosti dopomohli svými díly spisovatelé, kteří sem přesídlili z Istanbulu.

Biotit (tmavá slída) se vyskytuje hojně v některých přeměněných horninách, především v rulách a ve svorech, a přispívá k tmavému zbarvení těchto hornin.

Plíce a plicní dýchání umožňují tělo zásobovat kyslíkem a zbavovat ho oxidu uhličetého.

Mrchožrout zploštělý je 9-12 mm dlouhý brouk, černý, matný, přitiskle žlutohnědě pýřitý.

Bodlák přinesl inspiraci pro suchý zip, u kterého se drobné háčky zachytávají do protějších drobných oček.

Očkovací látka proti neštovicím je dílem anglického lékaře Edwarda Jennera.

Květiny v oknech vysazujeme do květináčů, truhlíků, keramických a betonových mís, kbelíků apod. Velikost nádoby musí být úměrná velikosti rostlin.

Koulenka představuje malý, ve středozemní oblasti a ve střední Evropě rozšířený rod okrasných rostlin.

Most Golden Gate Bridge byl vystavěn v obtížných podmínkách přílivů, mořských proudů a hustých mlh v místě spojujícím město San Francisco a Marin County.

Měkký krab se prodává do restaurací jako lahůdka.

Martin Behaim byl německý kartograf a mořeplavec, jehož rod pocházel z Čech. Na dvoře portugalského krále spolupůsobil při vědecké přípravě zámořských plaveb.

Potápník široký je u nás znám jen z velkých rybníků.

Julius Caesar stál u vzniku starověkého informačního média, nechal tesat do kamenných desek zprávy o aktuálním dění.

Kanic pruhovaný obývá především skalnaté úseky pobřeží, korálové útesy a vegetací porostlé pobřeží s hloubkou vodního sloupce do 30 m.

Řeka Amur tvoří přírodní hranici mezi Ruskem a Čínou, s délkou 4444 kilometrů se jedná o pátou nejdelší asijskou řeku.

Gigantické vodní gejzíry nad měsícem Europa odhalují snímky pořízené pomocí Hubbleova teleskopu.

Plemena psů tvořící stejnorodé skupiny psů, kteří plodí potomky vypadající a chovající se jako jejich rodiče.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů