Oko

Liška obecná

Liška obecná
Liška obecná (Vulpes vulpes). Obrázek: Wikipedia, autor: Karelj.

Nejznámější a nejrozšířenější psovitou šelmou v přírodě České republiky je liška obecná. Pro svou neobyčejnou bystrost a opatrnost si mezi lidmi získala pověst chytré a lstivé šelmy. I když jsou to vlastnosti čistě lidské, je přece nutno přiznat, že liška si dovede poradit v téměř každé svízelné situaci.

Životním prostředím lišky obecné jsou většinou lesy se skalnatými stráněmi a svahy porostlými křovinami. Není zvláštností, pokud se liška usadí uprostřed otevřených polí, kde jsou jen malé remízky nebo křovím zarostlé meze. Vede skrytý způsob života, a proto často lidé nemají o její přítomnosti na těchto otevřených místech ani potuchy.

Přes den bývá liška obecná většinou ukryta v hustém porostu a jen za krajně nepříznivých povětrnostních podmínek zalézá do nory. Kromě hlavní nory, kterou používá především pro odchov mláďat a která bývá pod zemí značně rozvětvená, mívá liška ve svém teritoriu několik nor vedlejších. Nebývají tak hluboké a liška v nich pobývá jen nakrátko nebo jako v nouzovém úkrytu.

Liška obecná je středně velká šelma o hmotnosti 6 až 10 kilogramů. Včetně dlouhého, hustou srstí porostlého ocasu měří 90 až 120 centimetrů. Srst má zbarvenou rezavě - někdy na zádech dohněda, jindy dožluta. Vzhledem ke své tělesné hmotnosti a velikosti zdolá liška snadno i tak velké živočichy, jako je zajíc, králík, tetřev nebo husa. Neloví jen ve volné přírodě, dosti často se při svých nočních výpravách zatoulává do vesnic, kde pak řádí v kurnících. Liška obecná však také pohubí velké množství hrabošů a myší, čímž své škody na zvěři a domácím zvířectvu vynahrazuje. Rozborem obsahu žaludku ulovených lišek bylo zjištěno, že z 57 % loví živočichy člověku škodlivé, z 27 % živočichy užitečné a zbylých 16 % liščí potravy tvoří rostliny, především různé lesní plody. V létě chytá i žáby, ještěrky a hmyz.

Páření lišek probíhá v lednu až březnu. Březost samic trvá 52 dny, takže v dubnu až květnu vrhají v kulovitém kotlíku na konci nory 2 až 8 mláďat, někdy 12 i více. Mláďatům se po 12 až 14 dnech otevřou oči. Samice je kojí asi 1 měsíc, ale ve 3 až 4 měsících již dovedou mladé lišky lovit samostatně potravu.


Další články

Horský ledovec vyplňuje údolí ve tvaru U.
Město Liptovský Mikuláš je domovem 34 000 obyvatel.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Šikmá věž v Pise byla zřízena jako zvonice.
Ve Vysokých Tatrách byl objeven ledovec ukrytý pod suťovištěm.
Sýček obecný patří do čeledi puštíkovití.
Plovoucí ledovec se oddělil od ledovcových polí.
Bludné balvany kterých byly nalezeny desítky.
Topinambur pochází ze severní Ameriky.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Nakupování v Paříži která je také jedním ze světových měst shoppingu.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Epifytické rostliny rostou na jiných rostlinách, aniž by jim škodily.
Strnad obecný dorůstá délky 15 až 17 centimetrů.

Liška obecná obývá Eurasii, Severní Ameriku a severní Afriku. Jako invazní druh byla zavlečena v 19. století také do Austrálie. V symbolice evropských národů ztělesňuje lstivost a vychytralost.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů