Oko

56 - Padesáté šesté číslo

Bolivijský klobouk spatřil světlo světa náhodou

Bolivijský klobouk
Bolivijský klobouk je součástí tradiční bolivijské ženské módy cholita. (Foto: Wikipedia, Cholita Punena, autor: Ciudades)

Turista cestující Bolívii může v této zemi běžně potkat ženy hrdě oblečené do velice zvlástního oděvu. Ženy indiánského kmene Ajmarů nosí ke své dlouhé těžké sukni zvané pollera, vysokým botám a šperkům i klobouk, který svým vzhledem nápadně připomíná buřinku.

Podle místní lidové tradice se tento druh klobouku dostal do šatníku obyvatelek této jihoamerické země ve dvacátých letech dvacátého století. Zásilka prvních z těchto klobouků měla být původně určena pro evropské dělníky, kteří v Bolívii stavěli železnici. Chybička se však vloudila a buřinky byly tehdy objednány v příliš malém čísle a dělníci, kterým byly klobouky příliš malé, je přenechali místním, kteří si je oblíbili.

Co je to hustota, kde a jak se používá? Pokud je uveden pojem hustota bez dalšího upřesnění, je tím téměř vždy myšlena hmotnost jednotkového objemu.

Založení trávníku který lze považovat za základní plochu okrasné zahrady, vedle estetického účinku plnící i spojovací funkci.

Biologická likvidace škůdců na zahradě, vypusťte na zahradu hmyzí predátory.

Kdo byli Etruskové? Sami sebe označovali jako Rasenna (Rasena) a jméno Etruskové získali z jejich latinského označení Etrusci.

Mateřka trojžilná zakořeňuje v půdě obvykle větveným kůlovým kořenem. Listnaté lodyhy dorůstají výšky až 30 cm.

Podunajská nížina tvoří součást Malé dunajské kotliny. Protéká jí nejdelší řeka Slovenska Váh s Malým Dunajem a řekou Nitrou.

Proč strká pštros hlavu do písku? Dle studie prováděné v osmdesátých letech u 200 000 pštrosů, nestrčil ani jeden z nich hlavu do písku.

Paprika roční se rozšířila v příhodných oblastech všech světadílů. V Evropě začalo její pěstování již v době Kolumbově, který ji přivezl z Ameriky.

Keňa se řadí mezi nejúrodnější africké země.

Hruštička menší roste ve vlhkém prostředí, v lesích, rašeliništích, močálech a na horách, často pospolitě na zarůstajících plochách.

Bývalé vězení La Conciergerie v Paříži představuje jednu z mála dodnes zachovaných středověkých staveb v Paříži. Jako vězení sloužila od roku 1400 a uvězněny zde byly mnohé prominentní osoby.

Roketa setá a její pěstování má původ v jižní Evropě a západní Asii a pěstuje se jako zelenina i olejnina.

Mozkové pleny obalují centrální mozkový systém, mozek a míchu, které v kostěném obalu nejsou uloženy přímo.

Mochna zlatá má 5 až 30 centimetrů vysoké lodyhy, které nesou zářivě žluté, pětičetné květy, 1,5 až 2,5 centimetrů v průměru.

Jako nobilita se označuje privilegovaná vrstva občanů římské společnosti, která se začala vytvářet již v Římské republice.

Bylina jaterník od které známe asi 7 druhů, které se vyskytují v Evropě, východní Asii a na východě Severní Ameriky.

Druhy síly se kterými se setkáváme ve svém okolí.

Sumeček černý se řadí k velmi oblíbeným sportovním rybám. Obývá stojaté nebo velmi pomalu tekoucí vody s měkkým písčitým, kamenitým nebo bahnitým dnem.

Město Marmaris se s příchodem léta mění v životem kypící turistické centrum. Představuje také vhodné východisko pro výlety do okolí.

Promyka ichneumon žije ve Španělsku a téměř celé Africe. Loví drobné obratlovce, od ještěrek a hrabošů až po králíky nebo zajíce.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů