Oko

Mrchožrout zploštělý

Mrchožrout zploštělý
Mrchožrout zploštělý (Aclypea opaca). Obrázek: Wikipedia, autor: Rbrausse.

Mrchožrout zploštělý je 9 až 12 mm dlouhý brouk, černý, matný, přitiskle žlutohnědě pýřitý. Krovky mají podélná žebra, vnější žebra jsou značně zdvižená. Hlavním zozeznávacím znakem od podobných příbuzných rodů je silná hlava a až ke kořeni vykrojený horní pysk.

Larvy mrchožrouta zploštělého jsou štítovité, zřetelně článkované, černé, asi 1 centimetr dlouhé. Někdy se objevují ve velkém množství v květnu na řepě, jíž okusují listy. Ve dne jsou zpravidla skryty, v noci napadají již i najmladší rostliny. Zakuklují se v červnu.

Mrchožrout zploštělý přezimuje v nejrůznějších úkrytech. V dubnu se pak stěhují do polí.


Další články

Červená řepa v kuchyni vytváří řadu chuťových variací.
Biotit (tmavá slída) má skelný lesk lupenitých krystalů.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Město Bodrum je pro Turky tradičním místem prožití nejhezčích týdnů roku.
Cvrčilka slavíková má za potravu především hmyz.
Nakupování v Paříži která je také jedním ze světových měst shoppingu.
Světový meteorologický den byl ustanoven Kongresem WMO.
Plíce a plicní dýchání zásobuje tělo kyslíkem.
Bludné balvany kterých byly nalezeny desítky.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Šikmá věž v Pise byla zřízena jako zvonice.
Rak říční patří do řádu desetinožců.
Strnad obecný dorůstá délky 15 až 17 centimetrů.

Mrchožrout zploštělý způsobuje okrajové výkusy listů a vykousané otvory v listech na řepě.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů