Oko

58 - Padesáté osmé číslo

Rýžová pole poskytují téměř devět desetin produkce rýže

Rýžová pole Longsheng v Číně
Rýžová pole Longsheng v Číně. (Foto: Wikipedia, autor: Severin.stalder)

Na rýžových polích, nazývaných také někdy rýžoviště, se pěstuje téměř devět desetin z celkové světové produkce rýže. Rýže pěstovaná v teplé stojaté době dává totiž několikanásobně vyšší úrodu.

Na dolním toku Modré řeky zakládali Číňané rýžová pole již v době 5000 let před naším letopočtem. Půvab rýžových polí lze obdivovat na mnoha místech Číny, například na rýžové terase Longsheng, jejíž jméno znamená v překladu Dračí páteř a kterou nalezneme v provincii Guangxi. Nejkrásnější pohled skýtá při východu a západu slunce, kdy se sluneční paprsky odráží na vodních hladinách jednotlivých rýžových polí a vytváří tak nádhernou podívanou.

Klášter Clonmacnoise založil na odlehlém místě u řeky Shannon v roce 545-548 svatý Ciarán.

Zvonečník klasnatý roste v trávě a jiné vegetaci na okraji lesů, na mýtinách, na lukách a podél cest.

Čertovské hlavy nalezneme nad nenápadnou středočeskou vesničkou Želízy na Mělnicku.

Stračka vyvýšená roste v nivách, na horských loukách, v prosvětlených suťových lesích a na březích potoků v horském a subalpínském stupni.

Zámek Lysice byl vystavěn na místě vodní tvrze pánů z Kunštátu. V současnosti se nachází ve vlastnictví státu.

Dryosaurus žil v období svrchní jury.

Zámek Čejkovice prošel během svých dějin složitým vývojem. v 90. letech dvacátého století byl opraven a v dnes v něm sídlí hotel.

Orel skalní obývá Severní Ameriku, Evropu, Asii a severní Afriku. Jeho potravu tvoří středně velcí ptáci a savci.

Kleisthenovy reformy uskutečnil athénský státník Kleisthenés kolem roku 508 př. n. l, společně s novou ústavou položily základy athénské demokracie.

Žralok liščí obývá širé moře.

Jeskyně tisíce buddhů objevil koncem 19. století buddhistický mnich Wang Tchao-Šach společně se skupinou dělníků, s nimiž jeskyně vyčistil od navátého písku.

Nejrychlejší dravec na světě se vrhá z výšky dolů a loví jiné ptáky.

Opatství Fontevraud založil v roce 1100 potulný kazatel Robert z Arbrisselu. Za pozornost stojí především osmiboká kuchyně a mohutný jednolodní opatský kostel.

Sasanka pryskyřníkovitá je nižší, vytrvalá, jedovatá, okrasná, chráněná, časná jarní efemérní bylina. Na stanovišti dobře vytrvává krátkým oddenkem.

Voda v podzemí vytváří nejzajímavější jevy v oblastech, které jsou složeny z hornin rozpustných vodou, zejména z vápenců.

Mravenec trávní vyžaduje sucho a teplo. V České republice je to lesní druh, na Slovensku žije většinou mimo les.

Prehistorické osady na březích alpských jezer známe ze zemí jako Švýcarsko, Rakousko a s nimi sousedících států.

Automobil Ariel Atom využívá mnoho poznatků z konstrukce motocyklů.

Jehličnany na zahradě začnou většinou plnit svůj pravý úkol až za několik let po vysazení.

Vodní vír Maelstrom vzniká v Norském moři, když mohutné vodní proudy začnou v důsledku silného dmutí moře rotovat.

Ropucha obecná bývá lesy, louky, pole, zahrady, parky na celém území Česka.

Vodní nádrž Liptovská Mara nabízí na svých březích zábavu i odpočinek, na březích se nacházejí známá rekreační centra.

Bobří hrad staví bobři na místech s mírně tekoucí vodou a břehy porostlé měkkými dřevinami jako je olše, vrba, bříza, osika nebo topol.

Pravěké jeskynní malby jsou dílem prehistorických umělců, kteří při jejich tvorbě používali přírodní materiály.

Chameleon obecný patří k ještěrům nejpodivnějšího vzhledu, kteří kdy obývali planetu Zemi. Každé jejich oko se navíc může pohybovat nezávisle jiným směrem, což jim usnadňuje pátrání po kořisti.

Kennedyho vesmírné středisko na Floridě provozuje kosmická agentura NASA, přičemž odtud realizuje starty raket a raketoplánů.

Rozhledna Děd u Berouna stojí na stejnojmenném vrchu o nadmořské výšce 493 metrů v okolí města Beroun.

Klášter Rosa coeli Dolní Kounice byl založen v roce 1181, aby fungoval jako útočiště pro řeholnice panenského premonstrátského řádu na Moravě.

Chroustnatka Callochiton septemvalvis žije pevně přichycena ke skále pomocí svalnaté nohy.

Dopplerův jev popisuje změnu frekvence a vlnové délky přijímaného oproti vysílanému signálu, způsobenou nenulovou vzájemnou rychlostí.

Pukliny ve stěnách skal, většina skal má ve svých stěnách pukliny.

Azurit je pestrobarevný druhotný minerál vzniká působením spodní nebo prosakující vody s obsahem kyslíku.

Basedowova nemoc se často objevuje kolem čtyřicátého roku života. Bývá zapříčiněna především genetickou predispozicí. Zaplavení lidského těla hormony vyvolává typické příznaky nadměrné funkce štítné žlázy.

Jaguár americký představuje typickou stromovou šelmu, která dovede výborně šplhat i do korun nejvyšších stromů.

Kostel svaté Anny Boží Dar, který je třetím nejvýše položeným kostelem v Česku, tvoří historickou dominantu zdejšího náměstí.

Fénické písmo stojí u zrodu mnoha dnešních písem.

Sopky a zemětřesení spolu navzájem souvisí, oba tyto přírodní jevy vznikají jako projev pohybu zemských tektonických desek.

Národní přírodní rezervace Soos chrání místa, na kterých přímo před očima mávštěvníků probíhá vulkanická činnost. Jedná se o rozlehlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý v takzvaných mofetách - bahenních sopkách. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu.

Rolls-Royce Phantom III vyráběný v letech 1936 až 1939 představuje vrchol modelové řady Phantom.

Polévka se hodí jako hlavní jídlo i první chod který u oběda předchází hlavní chod.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů