Oko

Kleisthenovy reformy

Kleisthenés se stal oltcem Kleisthenových reforem
Athénský státník Kleisthenés se stal oltcem Kleisthenových reforem. Obrázek: Wikipedia, autor: http://www.ohiochannel.org/.

Kleisthenovy reformy byly územně správní reformy, které kolem roku 508 př. n. l. uskutečnil athénský státník Kleisthenés. Při jejich realizace reorganizoval státní správu tak, že základem organizace státu se stala příslušnost územní, tedy ne rodová a kmenová, jak tomu bylo až do té doby. Základní jednotkou nové územní organizace se stal démos (bylo jich více než 100). Ve městě ho představovaly jednotlivé čtvrti, zatímco na venkově vesnice s blízkým okolím. Démy byly seskupené do větších územních celků - trittyí, kterých bylo třicet. Tři trittie, vždy jedna městská, jedna ve vnitrozemí a jedna v přímořské oblasti, tvořily nejvyšší správní jednotku fýlu.

Démy fungovaly jako samosprávná jednotka, v jejíž kompetenci byla evidence občanů, finance, obrana a kult.

Hlavním orgánem státu se nově stala rada 500 do které bylo voleno po 50 zástupcích z každé fýly. Rada 500 musela projednat všechny zákony.

Kleisthenovy reformy položily společně s novou ústavou základy athénské demokracie.


Další články

Stálezelené okrasné listnáče podtrhují půvab zahrádky.
Zámek Dymokury je veřejnosti přístupný.
Orel skalní hnízdí v březnu až dubnu.
Orel mořský se živí rybami a dalšími tvory.
Draví ptáci si získali pozornost člověka.
Zámek Lysice byl postaven na místě vodní tvrze.
Čertovské hlavy jsou volně přístupné.
Obří kamenné hlavy Olméků jsou velmi masivní.
Zámek Čejkovice byl během devadesátých letech opraven.
Při stavbě Panamského průplavu bylo nutno překonat těžkosti, nakonec se však dílo podařilo.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Zámek Chyše tvoří dvoupatrová čtyřkřídlá budova.
Domácí meruňkový džem naplníme do horkých sklenic.
Orel křiklavý je středně velký.

Kleisthenovy reformy, které uskutečnil athénský státník Kleisthenés, položily společně s novou ústavou základy athénské demokracie.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů