Oko

Národní přírodní rezervace Soos

Národní přírodní rezervace Soos
Národní přírodní rezervace Soos se nachází severně od Františkových Lázní, na obrázku je pohled na lávky přes rašeliniště s vodou zaplavanými mofetami. Obrázek: Wikipedia, autor: Hans-Peter Scholz User:Zwergelstern.

Národní přírodní rezervace Soos je unikátní přírodní rezervace na sever od Františkových Lázní, ve které se můžete vydat na výlet do míst, kde přímo před očima mávštěvníků probíhá vulkanická činnost. Bezbariérová naučná stezka vede až do nitra rašeliniště. V areálu je také Muzeum dinosaurů a stanice pro záchranu handicapovaných živočichů.

Národní přírodní rezervace Soos je unikátní v rámci celé střední Evropy, jedná se o rozsáhlé slatiniště a rašeliniště, místo na kterém vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý z takzvaných mofet - bahenních sopkek. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu. V současnosti na těchto místech naleznete křemelinový štít tvořený nahromaděnou křemelinou ze schránek jezerních řas rozsivek, usazených na dně jezera. Měsíční krajinu národní přírodní rezervace Soos rozbrázdila eroze a je pokrytá vrstvou minerálních solí žluté a bílé barvy.

Rezervace je domovem řady chráněných živočichů a roste zde množství mokřadních a slanomilných rostlin. Naučná stezka vedoucí přírodní rezervací je bezbariérová a má devět zastávek. U třetí z nich vyvěrá z keramické jímky Císařský pramen. Jeho voda je pitná a léčivá.

Mofety, které můžeme v národní přírodní rezervaci Soos obdivovat, jsou bahenní sopky patřící mezi nejzajímavější přírodní úkazy, které zde lze spatřit. Vznikají na místě, kde ze země vyvěrají takzvané výdechy oxidu uhličitého, který puklinami proniká do vrstev křemeliny. Jejich hloubka je asi 80 centimetrů.

Sočasný stav národní přírodní rezervace Soos je poznamenána někdejší těžbou rašeliny, křemeliny a slatiny, používané v lázeňským koupelím.


Další články

Přírodní magnet magnetit znali již starověcí Řekové.
Sopka Tambora vybuchla roku 1815.
Bizona amerického lovili lovci na americkém kontinentu.
Dopplerův jev působí na výšku tónu.
Letohrádek královny Anny v Praze stojí v sousedství Pražského hradu.
Sopka Pinatubo ohrožuje Filipíny, vybuchla v roce 1991.
Fénické písmo stojí u zrodu mnoha dnes používaných písem.
Kláštery Meteora jsou vystavěny na skalních vrcholcích.
Rozhledna na Strážné byla postavena roku 2013.
Klášter Rosa coeli Dolní Kounice byl založen roku 1181.
Kostel sv. Benedikta je součást kláštera barnabitek.
Jaguár americký žije skrytým způsobem.
Sopky a zemětřesení spolu navzájem souvisí.
Přírodní vlivy a délka života stromů která je variabilní.

Národní přírodní rezervace Soos Františkovy Lázně je dobře dostupná uatem, zaparkovat lze v blízkosti vstupu, turisty přijíždějící vlakem nasměrují po vystoupení na zastávce Nový Drahnov - osada Hájek směrovky s označením Soos. Po červeně značené turistické stezce je vstup do národní přírodní rezervace z nádraží ve Františkových Lázních vzdálen necelých 6 km chůze. Po přilehlé komunikaci podél hranic rezervace vede cyklotrasa č. 2133.

Vstupní areál národní přírodní rezervace Soos se nachází za železničním přejezdem v obci Hájek. Ve vstupní budově je také umístěno muzeum věnované vývoji Země s maketami dinosaurů.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů